Nagyböjti és tavaszi papi lelkinapok programjai

A 2020/XII. körlevélben 1031/2020 szám alatt ismertettem a papi lelkinapok (rekollekciók) további átalakulását, mely szerint nagyböjtben és adventben a Főesperességek fogják szervezni azokat, a tavaszit és az őszit pedig a Főegyházmegye. Ezek alapján felkérem a Főesperes urakat, hogy a nagyböjt folyamán szervezzék meg a lelkinapot, melyről, ahogy az szokásban van, jelentést kérek.

A tavaszi lelkinapot a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. Jakabos Barnabás SJ

Téma: Szerető közlés a családban. Szerető közlés pap és hívek között.

Május 10-én, hétfőn

Kézdivásárhelyen

Május 11-én, kedden

Sepsiszentgyörgyön

Május 12-én, szerdán

Csíksomlyón

Május 13-án, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

                       

Második körben

Előadó: Ft. ifj. László István székelyszenttamási plébános

Téma: Az Apa szerepe a családban. A pap szerepe a közösségben

Május 10-én, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

Május 11-én, kedden

Marosvásárhelyen

Május 12-én, szerdán

Kolozsváron

Május 13-án, csütörtökön

Alvincen

 

A lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítok.

(részlet a 2021/II. érseki körlevélből)