Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti papi koronagyűlések programja az idei első körlevelünkben már meghirdetett időpontok szerint alakul.

  1. Első körben:
  • Április 1-jén     –          hétfőn              –          Kézdivásárhelyen;
  • Április 2-án      –          kedden             –          Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek;
  • Április 3-án      –          szerdán            –          Csíksomlyón;
  • Április 4-én      –          csütörtökön      –          Székelyudvarhelyen;

Előadó: Főtisztelendő Prof. dr. Lukács Imre-Róbert bírósági helynök, egyetemi adjunktus úr.

Téma: Aktuális házasságjogi kérdések az Amoris Laetitia fényében

  1. Második körben:
  • Április 1-jén     –          hétfőn              –          Gyergyószentmiklóson;
  • Április 2-án      –          kedden             –          Marosvásárhelyen;
  • Április 3-án      –          szerdán            –          Kolozsváron;
  • Április 4-én      –          csütörtökön      –          Gyulafehérváron.

Előadó: Főtisztelendő Prof. dr. Vik János dékán, egyetemi docens úr.

Téma: Quo vadis házasság szentsége?    

A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét. Paptestvérek programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt.

A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére. Az előadás után maradjanak együtt, hogy megosszák egymással gondolataikat és közösségben fogyasszák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik.

Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről.

Valamennyiük részvételére számítunk, mert a rekollekciós együttléttel is szeretnénk nagyböjti előkészületüket segíteni.


(részlet a III/2019. érseki körlevélből)