Őszi és adventi papi rekollekció

Hálatelt szívvel tapasztalom, hogy az átalakulóban lévő papi lelkinapok (rekollekciók) nagyon sok helyen előmozdították a papok közötti egység, bizalom megerősítését, és azt az igényt, hogy máskor is szervezzenek papi összejöveteleket. Köszönöm a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkát, a szervezést és a biztatást. Ezek fényében, kérem szervezzék meg az adventi lelkinapot, amelyről továbbra is jelentést kérek.

Az őszi lelkinapot a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. ifj. László István székelyszenttamási plébános

Téma: Az Apa szerepe a családban. A pap szerepe a közösségben

November 8-án, hétfőn

Kézdivásárhelyen

November 9-én, kedden

Sepsiszentgyörgyön

November 10-én, szerdán

Csíksomlyón

November 11-én, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

Második körben

            Előadó: Ft. Jakabos Barnabás SJ

            Téma: Szerető közlés a családban. Szerető közlés pap és hívek között.

November 8-án, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

November 9-én kedden

Marosvásárhelyen

November 10-én, szerdán

Kolozsváron

November 11-én, csütörtökön

Alvincen

 

A lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot.

            Valamennyiük cselekvő részvételére számítok.

(részlet a 2021/VII. érseki körlevélből)