Őszi és adventi papi rekollekció

Tisztelettel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az őszi papi lelkinapot (rekollekció) – melynek célja a találkozás, a tapasztalatok megosztása és a papi identitás megerősítése – a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. Dr. András István teológiai tanár, rektor, kanonok

Téma: A papi hivatások felkarolása

Október 10-én, hétfőn

Kézdivásárhelyen

Október 11-én, kedden

Sepsiszentgyörgyön (Krisztus Király)

Október 12-én, szerdán

Csíksomlyón

Október 13-án, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

 

Második körben

Előadó: Ft. Dr. Kiss Endre teológiai tanár, lelkivezető, kanonok

            Téma: Papi lelkiség

Október 10-én, hétfőn

Maroshévízen

Október 11-én, kedden

Marosvásárhelyen

Október 12-én, szerdán

Kolozsváron

Október 13-án, csütörtökön

Gyulafehérváron

 

A lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot. Ismételten kérem, hogy vegyenek részt a teljes programon.

Köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkáért, a szervezésért és a paptestvérek biztatásáért. Egyben kérem, hogy kerületeikben szervezzék meg az adventi lelkinapot.

A rekollekciók lezajlásáról és a részvételről továbbra is jelentést kérek.

(részlet a 2022/VII. érseki körlevélből)