Papi fizetések utáni járulékok

A 2021. június 29-én hozott határozatommal megerősítettem a fizetési járulékokra vonatkozó korábbi rendelkezéseket is, azaz:

  1. Nem szórvány helyen alkalmazásban levő pap, az állami nyugdíjkorhatár eléréséig nettó fizetésének 5%-át fizeti be a „Teológia Alapba”.
  2. Szórvány helyen alkalmazásban levő pap, az állami nyugdíjkorhatár eléréséig nettó fizetésének 3%-át fizeti be a „Teológia Alapba”.
  3. Az állami nyugdíjkorhatárt elért pap nyugdíjának 3%-át fizeti be a „Teológia Alapba”, ha pedig alkalmazásban van és a munkaévek szerinti bérezésben részesül, akkor nettó fizetésének a 3%-át is.

A járulékokat a főesperességek automatikusan levonják mindazoktól, akik alkalmazásban vannak, a Nyugdíjintézet viszont nem vonja le a nyugdíjból a „Teológia alap”-ba befizetendő 3%-ot. Tisztelettel kérem a nyugdíjasokat és mindazokat, akik nem főesperesi alkalmazásban vannak (tehát akiktől automatikusan nem vonják le a járulékokat), hogy szíveskedjenek azokat lelkiismeretesen átutalni az alábbi bankszámlára:

Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia

IBAN: RO97 RNCB 0003 0232 6550 0428

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik mindig szem előtt tartották a fentieket és a jövő papságának nevelését nagylelkűen támogatták.

(részlet a IX./2021. érseki körlevélből)