Papi rekollekciók időpontjai 2019-ben

Az alábbiakban közlöm Főtisztelendő Paptestvéreimmel a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelek vagy koronagyűlések programját, hogy tudják előjegyezni ezek időpontját naptáraikban:

A nagyböjti és adventi lelki napokat teológiai tanáraink, a tavaszit a Caritas munkatársai, míg az őszi rekollekciókat a Pasztorális Bizottságunk munkatársai fogják tartani.

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Kérjük a rekollekciókat szervező főesperes urakat, hogy – ahol a papi gyűlések helye változik – időben közöljék az érseki központtal a soron következő papi összejövetelnek helyet adó plébánia nevét.

A ránk bízottakat szolgálva, értük dolgozva, ne feledkezzünk meg a magunk megszentelődéséről sem!