Székesegyházi búcsú és Papnevelő Intézetünk tanévnyitója

2021. szeptember 29-én, szerdán, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján tartjuk a székesegyházi búcsút.

Az ünnepi szentmise d.e. 11 órától kezdődik.

Mint minden évben, idén is az ünnephez társul Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, ünnepélyes Veni Sancte-val.

Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 41. évfordulója. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

A székesegyházi búcsúra szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Kedves Híveimet.

(részlet a 2021/VIII. érseki körlevélből)