Szenátusi szakbizottságok és azok vezetői

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának megkérdezése után, folyó év május 20–án megalakítottam a szenátusi bizottságokat és albizottságokat, azok élére titkárokat neveztem ki, akik a Papi Szenátus jóváhagyott szabályzata szerint végzik munkájukat.

1. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházművészeti Bizottság

Titkára: Ft. Ilyés Zsolt

2. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság

Titkára: Exc. és Ft. Dr. Kerekes László

Albizottságok:

2.a. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ministráns és Hivatásgondozó Bizottság

Titkára: Ft. Balla Imre

2.b. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúságpasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Csíki Szabolcs

2.c. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Román Nyelvű Pasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Buciuman Gheorghe-Traian

2.d. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Lelkiségi Mozgalmak Bizottság

Titkára: Ft. Márton József

2.e. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Szénégető István-Barnabás

2.f. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Cigánypasztorációs Bizottság

Titkára: Ft. Palkó Ágoston

2.g. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Missziós Bizottság

Titkára: Ft. Șcheianu Ciprian-Iosif

3. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Szórvány és Egyházmegye-átszervezési Bizottság

Titkára: Ft. Szász János

4. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Iskolai, Hitoktatási és Felnőttképzési Bizottság

Titkára: Ft. Oláh Zoltán

5. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Szociális és Szeretetszolgálati Bizottság

Titkára: Ft. Péter Arthur

6. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Tömegkommunikációs Evangelizációs Bizottság

Titkára: Ft. Bilibók Géza

7. Gyulafehérvári Főegyházmegyei „Papi élet és szolgálat” Bizottság

Titkára: Ft. Hajdú János

(részelt a 2020./VI. érseki körlevélből)