Szent Erzsébet-gyűjtés

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

Árpád-házi Szent Erzsébet a cselekvő szeretet példaképe; emléknapja egyben a Gyulafehérvári Caritas ünnepe is. Főegyházmegyénk szeretetszolgálata idén arra hív meg bennünket, hogy fejezzük ki törődésünket és hálánkat az idősek iránt. Úgy viselkedjünk időseinkkel, ahogy szeretnénk, hogy majd velünk is bánjanak gyermekeink.

Lehetőségeinkhez mérten támogassuk azt a nagylelkű munkát, amelyet időseinkért végeznek a szeretetszolgálat munkatársai. November 20-án, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap, a Gyulafehérvári Caritas javára perselyezünk, idős ellátottjaik támogatása céljából.

A gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Az elmúlt évben a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyermekekért szervezett gyűjtés során 226.442 lej gyűlt össze, amiért hálás szívvel mondok köszönetet minden adakozónak.

A jó Isten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát!

                                                                                      † Gergely

                                                                                      érsek s.k.