Tavaszi papi rekollekció programja

Ez évi első körlevelünkben meghirdetett program értelmében, a tavaszi tanulmányi lelki napokat az alábbi beosztás szerint
szervezzük meg a kerületekben:

1. Első körben:
– Május 14-én, hétfőn – Esztelneken*;
– Május 15-én, kedden – Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek;
– Május 16-án, szerdán – Csíksomlyón;
– Május 17-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen.
Előadó: Főtisztelendő Msgr. Szász János id. pápai káplán, kanonok, petrozsényi plébános.
Téma: Útmutató a pályázásokhoz
*Megjegyzés: Esztelneken ezen a napon bérmálás van, ezért az előadást 9-11 óra között tervezik megtartani; 11 órától a bérmálási ünnepi szentmisén vesznek részt a kerület papjai.

2. Második körben:
– Május 14-én, hétfőn – Gyergyószentmiklóson;
– Május 15-én, kedden – Marosvásárhelyen;
– Május 16-án, szerdán – Kapnikbányán;
– Május 17-én, csütörtökön – Alvincen.
Előadó: Főtisztelendő Sajgó Balázs és dr. Márton András főegyházmegyei Caritas igazgatói.
Téma: Caritas az Egyház szolgálatában
A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik gondjaikat, terveiket.
Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.
Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.

(részlet az V./2018. érseki körlevélből)