Újabb kinevezések főegyházmegyénkben

Főtisztelendő Korom Imre rektort felmentettem rektori megbízatása alól és az újonnan alakult gyergyószentmiklósi Munkás Szent József plébániára neveztem ki plébánosnak.

Főtisztelendő András István prefektust eddigi megbízatásai megtartásával a Papi Szeminárium (S.I.S.) rektorává neveztem ki.

A kánoni előírások betartásával Kedves Imre urat átmenetileg a Gazdasági Osztály vezetésére kértem fel. 

(részlet a VII/2017. érseki körlevélből)