IX. körlevél - 2011. október 31.

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Szám: 1472–2011.
Szent Erzsébet–napi gyűjtés

    Főegyházmegyénkben a Caritas minden évben, Árpád–házi Szent Erzsébet ünnepe előtti vasárnap, gyűjtést szervez. Az idén november 13-án lesz. Figyelmünk középpontjában ezúttal a gyerekek állanak, rajtuk szeretnénk segíteni. Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel 2011. november 6-án, a szentmisék hirdetésének keretében. Közreműködésüket előre is hálásan köszönjük.

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek, Kedves hívek!

    Tanúi és gyakran elszenvedői vagyunk azoknak az eseményeknek, amelyek az elmúlt időszakban az európai és benne hazai társadalmunkat is alapjaiban megrázták. Tapasztalnunk kell, hogy az egzisztenciáért folytatott küzdelem nem csupán anyagi vonatkozású, hanem komoly társadalmi változásokkal is jár. Egyre nagyobb azok száma, akik a társadalom peremére szorulnak és egyre kevesebb az anyagi háttér ezek számára. Fennáll annak a kockázata, hogy mindennapjaik embertelenebbé válnak.
    Ebben a helyzetben a legsérülékenyebbek és a legkiszolgáltatottabbak a gyerekek. A változó körülmények, a mindennapok anyagi és más természetű kihívásai, hatványozottan érintik és befolyásolják a gyerekek életét, akiknek nem áll módjukban ezeket kivédeni, vagy megváltoztatni. Ezért a szülők, felnőttek és az illetékesek felelőssége is sokkal nagyobb.
    Főegyházmegyei Caritas szervezetünk számos programon keresztül igyekszik részt vállalni abban, hogy a gyerekek, különösen a hátrányos helyzetben levők sorsán jobbítson. Tudatosítsuk magunkban azt, hogy az a szükség, amely a legvédtelenebbet érinti és kiszolgáltatottá teszi, az hatványozott szükség és baj. Az evangélistával valljuk, hogy „Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be” (Mt 18,5).
    Ebben az évben, a hagyományossá vált Szent Erzsébet– napi gyűjtés összegét, amely 2011. november 13-án lesz, a gyerekprogramokra szeretnénk fordítani.
    Tisztelendő Paptestvéreimet és Kedves híveimet szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a Főegyházmegyei Caritas szervezetünk idei kezdeményezését és céljait.
    A begyült adományokat kérjük, utalják a szervezet kontójára amely a Román Kereskedelmi Bankban van: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006, vagy adják le a legközelebbi CARITAS munkapontoknál.
    Adományaikat Isten fizesse!

Gyulafehérvár, 2011. október 31.

† György s. k.
      érsek