Legfrissebb tartalmak

A gyulafehérvári főegyházmegye főesperes-plébánosai a főesperesi kerületek, a papság és a hívek nevében köszöntik Kovács Gergely érseket születésnapja alkalmából.
Ez alkalomból életére, munkásságára Isten áldását kívánjuk!

Hargita megye tanácselnökével, alcsíki polgármesterekkel, a kerület főesperesével és a környék plébánosaival egyeztetett Kovács Gergely érsek július 10-én Csíkszentmártonban. Az ismerkedő, jó hangulatú és konstruktív találkozót azzal a céllal szervezték, hogy elindítsanak egy folyamatot...

Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban tartotta első, alakuló ülésnek is nevezhető találkozóját július 9-én a gyulafehérvári főegyházmegye új papi szenátusa, a papok egy csoportja, akik az egyházmegye papságát képviselik és segítik a főpásztort a jog előírásai szerint az egyházmegye kormányzásában.

Kovács Gergely érsek leplezte le Valovits László alkotását a művész és a főegyházmegyei központi hivatal munkatársainak jelenlétében Gyulafehérváron, július 3-án: az érsekség nagyebédlőjében lévő püspöki arcképsorozatba került a nyugalmazott főpásztor, Jakubinyi György portréja.

A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20, 25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az Egyház küldetésének.

A holland kölcsön ügye akár egy krimi címe is lehetne, holott ez egy ma megvédett tudományos dolgozat címe. Kiss Endre, a gyulafehérvári papi szeminárium spirituálisa számolt be kutatómunkája nyomán a 20. század első felének nagy és nehéz, helyenként egyenesen botrányos ügyéről.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Ferenc Szentatyánk kinevezte főegyházmegyénk segédpüspökévé Ft. Dr. Kerekes László kézdivásárhelyi plébánost, akinek a Tharros (Szardínia, Olaszország) címzetes püspöke címet adományozta. Ft. Dr. Kerekes László püspökké szentelésére 2020. augusztus 29-én 10:30 órai kezdettel kerül sor a Csíksomlyói Kegytemplomban.

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén három diakónust, a Csíkbánkfalván nevelkedett Kalányos Ottót, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán-Arnoldot és a vicei Pál Áront szentelt pappá Gyulafehérváron Kovács Gergely érsek.

Az idei ezüstmisés és aranymisés papok június 25-én a gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmise keretében Kovács Gergely érsekkel és Jakubinyi György ny. érsekkel együtt adtak hálát az eltelt huszonöt, illetve ötven év kegyelmeiért.

Az állami hatóságok újabb rendelkezéseket adtak ki 2020. június 17-én, amelyek lehetővé teszik a templomok megnyitását bizonyos elővigyázatossági normák betartásával.