Legfrissebb tartalmak

2019. március 14. és 19. között negyedik alkalommal szervezett zarándoklatot az Isonzóhoz Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói studiójának munkatársa.

Szentatyánk, Ferenc pápa a „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében továbbra is arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. (vö. 2 Kor 5,18) Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy a helyi lehetőségek figyelembevételével, folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 29-30. között kerül sor erre az ájtatosságra

Ebben az évben, amikor főegyházmegyénkben a HIVATÁS témáját járjuk körül, szeretnénk a pap- és szerzetes testvéreket imaháttérrel felvértezni. Tudjuk, hogy ez a gyakorlat már most létezik szórványosan egyházközségeinkben, de fontosnak tartjuk kiterjeszteni a főegyházmegye egészére.

Az érsekségi borok újra díjnyertesek lettek a XXIII. Közép-Kis-Küküllő-menti nemzetközi borversenyen, amelyet Balavásárhelyen február 27-március 2. között rendeztek meg.

Tamás József segédpüspök, általános helynök március 1-i dátummal keltezett körlevélben köszönti Jakubinyi György érseket azon alkalomból, hogy idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az ünnepi évfordulóra kiadott körlevél ovasható a továbbiakban.

Sajtótájékoztatót tartottak a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelősei Kolozsváron, február 27-én: Oláh Zoltán, Bodó Márta és Veres Stelian mellett az eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.

Életének 98. évében február 27-én elhunyt Simon Erzsébet, M. Pongrácia mallersdorfi ferences nővér, aki számos helyen szolgált életében: kórházban, érsekségen, de szíve mindig a székelyudvarhelyi ferences közösségbe húzta.

Életének 92. évében elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban. Temetése február 28-án, csütörtökön lesz, 11 órakor, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban a lelke üdvéért bemutatott szentmise után, a helyi temetőben.

Történelmi eseményre készül a Gyulafehérvári Főegyházmegye és ennek kapcsán a főegyházmegye több területén élő papokat, világiakat kíván megszólítani a romkat.ro. Milyen gondolatokkal néznek a pápalátogatás elé? Potyó Ferenc vikárius urat Szőcs Csaba kérdezte.

Az előzetes információkat követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség január 21-én tette közzé a főpásztor pápalátogatással kapcsolatos körlevelét és instrukcióit. Jakubinyi György érseket a hivatalos közlést követően Szőcs Csaba személyes véleményének a megosztására kérte (forrás: romkat.ro).