Legfrissebb tartalmak

Kovács Gergely érseket állapotáról, kórházi tapasztalatairól, Áron püspökről, az elmúlt hónapokban szerzett főpásztori tapasztalatairól és a prioritásokról kérdezte Szőcs Csaba. 

În spiritul învățăturii Conciliului Vatican al II-lea îi îndemn pe iubiții credincioși, precum și pe toți oamenii de bunăvoință, ca în data de 27 septembrie să participe la alegerile locale: fiecare om, având în vedere răspunderea pentru soarta și viitorul comunității, poporului și a Bisericii sale să meargă la urne și să voteze!

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szellemében buzdítom a kedves híveket és minden jóakaratú embert, hogy szeptember 27-én vegyen részt a helyhatósági választáson: közösségének, népének, egyházának sorsáért és jövőjének alakításáért felelősséget vállalva, járuljon az urnákhoz és szavazzon!

Szeptember 18-án, pénteken elhagyhatta a kórházat és hazatért gyulafehérvári lakosztályába Kovács Gergely érsek, akit szeptember 8-án szállítottak magas lázzal és rossz közérzettel az érseki székváros kórházába.

Szent Ágostonnal együtt én is vallom: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Szeretném kifejezni mindenkinek hálámat azért, hogy velem együtt imádkoztak a püspöki szolgálat méltó felvételéért és annak hiteles gyakorlásáért.

Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. Külön köszönet azoknak a papoknak, akik előadásokat tartottak a Szentírásról vagy bibliaolvasó csoportokat szerveztek, valamint öntudatos hozzáállással karolták fel és támogatták e kezdeményezést.

Veres Stelian A kolozsvári Szent Mihály plébánia plébánosai a 18–19. században címen írt, több mint 400 oldalas dolgozata nyilvános védése a rendkívüli helyzetben online történt, a vezetőtanár mellett Báthory Lajos kolozsvári történész, Holló László, a kar tanára és Gárdonyi Máté, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára véleményezték a munkát, és tették fel kérdéseiket.

Imát és óvatosságot kér mindenkitől Kovács Gergely érsek

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal közli papjaival és a hívekkel, hogy kedden (szept. 8.), dr. Kovács Gergely érsek urat magas lázzal és rossz közérzettel kórházba szállították.

Szentatyánk, Ferenc Pápa 2020. szeptember 2-án elfogadta Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az Örmény Kormányzóságról és kinevezte Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket Örmény Apostoli Kormányzóvá ad nutum Sanctae Sedis

Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit pe Arhiepiscopul de Alba Iulia, Înalt Preasfințitul Gergely Kovács, Administrator Apostolic ad nutum Sanctae Sedis al Ordinariatului pentru credincioșii armeni catolici din România.