Legfrissebb tartalmak

Szeptember 30-án emlékezünk Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. A jeles bibliafordítóra való tekintettel, szeptember utolsó vasárnapján ünnepeljük Szentírás vasárnapját. A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 25-én Főegyházmegyénkben idén is gyűjtést szervezünk a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára, melynek célkitűzései között szerepel többek közt, olyan programok és lelki napok szervezése, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. Így Biblia-napokat, Biblia-esteket tart azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik.

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért a Gyulafehérvári Érsekséggel együttműködve idén tizenegyedik alkalommal, 2022. augusztus 27-én, délelőtt 10  órai kezdettel szervez a Márton Áron emlékének szentelt megemlékezést a püspök születésének évfordulója alkalmából.

Lucrările care se derulează în prezent la Vințu de Jos în regim de urgență prin finanțarea INP sunt cu precădere legate de reabilitarea acoperișului. Întocmirea proiectului de execuție detaliat, studiul de istorie și studiul dendrocronologic privind lucrarea de reabilitare a acoperișului  bisericii și al claustrului etajat aferent sunt în curs de efectuare. Restauratorul componentelor din lemn a decoperit în podul navei tavanul casetat. Această suprafață va fi protejată cu un planșeu de protecție. Acoperișul degradat deasupra sanctuarului bisericii a fost deja demolat.

A papot Isten népe szolgálatára szentelik: a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz kilép saját kényelméből és megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az Egyház küldetésének.

​Aki belép a gyulafehérvári székesegyházba és elindul jobbra, a déli mellékhajóban álló síremlékek és csodás építészeti részletek mellett felfigyelhet az újonnan felállított keresztúti stációkat ábrázoló domborművekre is.  A székesegyház környezetébe illő, kortárs megfogalmazású stációképek közül jelenleg három látható.

Idén immár másodjára kerül sor a Szentatya által bevezetett „Nagyszülők és idősek világnapja” megünneplésére, amelyet 2022. július 24-én tartunk. A megemlékezés mottója a 92. zsoltár verse „még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek” (15. v).

Felelősségünk, hogy az egyházi értékek és a közösségi igények mentén mindent megtegyünk, hogy ez az iskola tovább tudja végezni a tevékenységét. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik lehetővé tették, hogy az iskola egyben maradt, s átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében, de saját tanári karával és a mi egyházi ingatlanunkban folytathatja a működését. Egyértelmű álláspontunk, hogy ezt csak átmeneti rendezésnek tekintjük...

Curând vor începe lucrările de restaurare la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos, jud. Alba (cod LMI 2015 – AB-II-a-B-00395) care vor fi finanțate în cadrul subprogramului Intervenții de urgență (ante și post-dezastru), organizat de către INP (Institutul Național al Patrimoniului) – Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea I/2022, Guvernul Maghiar, Secretariatul de Stat pentru Culte și din donațiile credincioșilor. Lucrările  de reabilitare se vor desfășura conform Autorizației de construire nr.

Curând vor începe lucrările de restaurare la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos, jud. Alba (cod LMI 2015 – AB-II-a-B-00395) care vor fi finanțate în cadrul subprogramului Intervenții de urgență (ante și post-dezastru), organizat de către INP (Institutul Național al Patrimoniului) – Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea I/2022, Guvernul Maghiar, Secretariatul de Stat pentru Culte și din donațiile credincioșilor. Lucrările  de reabilitare se vor desfășura conform Autorizației de construire nr.

A Pax et bonum! - Béke és jóság! mottóval hívják a zarándokokat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária-kegyhely ferences őrei.