Legfrissebb tartalmak

A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon Főtisztelendő Dr. KEREKES LÁSZLÓ szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüsökévé nevezte ki.

Főegyházmegyei imalánc a papokért/szerzetesekért

A szükségállapot megszűnése utáni új, de továbbra is rendkívüli időszakra újabb rendelkezéseket adott ki a főpásztor. Ezek között szerepel a szabadtéri szentmise megtartásának körülményeit tartalmazó előírások is. 

Arhiepiscopul de Alba Iulia cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui se adresează prin mesaj video către credincioși.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora saját készítésű, rövid felvételekből álló videósorozatot indít, amellyel nagyheti előkészületünket, húsvéti ünneplésünket kívánja segíteni. A sorozatot húsvéthétfői üzenet zárja.

A nagypénteki liturgiát a gyulafehérvári székesegyházban dr. Kovács Gergely érsek vezette. A főpásztor a liturgiát megelőzően elvégezte a keresztutat majd a csonka misét, amelyen jelen volt dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek és a központi papság.

Sajátságos, különleges az idei Húsvétunk. A Covid-19 okozta járvány következtében, mint a világ oly sok más helyén, főegyházmegyénk székesegyházában és templomaiban is zárt ajtók mögött kerül sor a nagyheti és húsvéti liturgiánkra, a hívek jelenléte nélkül.

Sajnálom, hogy e fontos szentség felvétele egyelőre váratni fog magára, és kérlek benneteket, fogadjátok ezt megértéssel. Lássátok meg ebben is a lehetőséget: e mindenki számára oly nehéz helyzetben megtanulhatjátok és gyakorlatban sajátíthatjátok el, hogyan kell meggondoltan, felelősen, Istenre hagyatkozva és embertársaitokkal törődve helytállni.

Tekintettel a rohamosan terjedő COVID-19-járványra, az idei húsvéti ünnepkörünket a hagyományostól eltérő módon kell megszerveznünk és megünnepelnünk. Fontos azonban, hogy – a megengedett korlátok közt – mindent megtegyünk keresztény életünk legnagyobb ünnepének méltó megünnepléséért. Szükségünk van az erőt adó és gondunkat viselő Feltámadottra.

Figyelembe véve a világi hatóságok rendelkezéseit, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait, a nagyheti szertartásokat az alábbi rend szerint végezzük:

A környezetvédelemmel foglalkozó enciklika ötödik évfordulóján, május 16-24. időszakban Laudato si' hetet hirdet Ferenc pápa.