Legfrissebb tartalmak

Az Erdélyi Szőlőhelyek XX. Borversenyen, amelyet május 18-án Élesden szervezett meg a már 175 éves múlttal rendelkező Romániai Magyar Gazdák Egyesülete szervezett meg, a Gyulafehérvári Érsekség borai ismételten jeles bírálatokat kaptak.

A versenyre több mint 300 bormintával nevezett be 112 gazda, amely borokat egy zsűri bizottság bírált le, neves borbírákkal, akiknek köreiből kiemeljük Zilahi Zoltán Magyar Borakadémia elnökét és Légli Ottó, a Magyarországi Hegyközségek Tanácsának elnökét.

A pontozás nemzetközi pontozási ismérvek alapján történt 100 pontos rendszerben.

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival:  „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 118,24) Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a Szentatya érkezése előtt. 

Arra kérjük testvéreinket, hogy olyan jelöltekre adják le szavazatukat, akik a keresztény értékeket felvállalják, az élet kultúráját hirdetik, óvják a keresztény értékrendekre épülő családot, annak méltósságát és az Isten által teremtett világot.

Jakubinyi György gyulafehérvári érseket idén ötven éve szentelték pappá – ennek okán tartottak hálaadó szentmisét húsvét utáni szerdán a szentelés helyén, a gyulafehérvári székesegyházban a hagyományos évi évfolyamtársi találkozó keretén belül. Hálát adtak az ötven év minden kegyelméért, az elért eredményekért és megpróbáltatásokért, a kitartás kegyelmééért.

Fotóriportban mutatjuk meg a szentmise kiemelkedő pillanatait:

A mi válaszunk a Szentatya felhívására csakis az lehet, hogy öntudatosabban valljuk meg katolikus hitünket, gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, tegyünk tanúságot mindennapi keresztény életünkkel a Feltámadás mellett. - Jabubinyi György érsek húsvéti üzenete

Szentatyánknak, Ferenc pápa Jakubinyi György érsek aranymiséjére küldött köszöntő levelének magyar fordítását tesszük közzé.
Főpásztorunk aranymiséjét, minden ünneplést kerülve, osztálytársai társaságában mutatja be 2019. április 24-én, Húsvétszerdán a gyulafehérvári székesegyházban, ahol fél évszázaddal korábban, Isten Szolgája Márton Áron püspök pappá szentelte.
Jubileumi hálaadását megismétli 2019. június 26-án, szerdán, amikor főegyházmegyénk többi jubilánsával együtt mutatja be az ünnepi szentmisét, szintén a gyulafehérvári székesegyházban.

Április 4-én, csütörtökön hajnalban, 78. életévében elhunyt Antal József Árpád címzetes esperes, nyugalmazott plébános a székelyudvarhelyi kórházban. Temetése április 6-án szombaton, a csíkdánfalvi ravatalozó kápolnában délelőtt 11-kor kezdődő szentmise után lesz a helyi temetőben.

Közzétette a szentszéki sajtóiroda Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programját. Június elsején 10 óra 10 perckor indul a pápát szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

2019. március 14. és 19. között negyedik alkalommal szervezett zarándoklatot az Isonzóhoz Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói studiójának munkatársa.

Szentatyánk, Ferenc pápa a „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében továbbra is arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. (vö. 2 Kor 5,18) Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy a helyi lehetőségek figyelembevételével, folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 29-30. között kerül sor erre az ájtatosságra