Alocuțiunea ÎPS Arhiepiscop Jakubinyi György adresată manifestanților de la Târgu Mureș

Dragi Frați și Surori în Cristos!

Am mai explicat și în trecut că Sfânta noastră Biserică nu-și caută dreptatea, de obicei, în stradă, ci în biserică, și dacă este nevoie și la tribunal. În situația actuală, Statusul Romano-Catolic din Transilvania este nevoit ca să-și caute dreptatea într-o acțiune de avertizare publică în stradă.

Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice – recunoscut de Stat ca Statut al Cultului Romano-Catolic – prevede în canonul 794, § 1.: Datoria și dreptul de a educa îi revin dintr-un motiv special Bisericii, căreia Dumnezeu i-a încredințat misiunea de a-i ajuta pe oameni să poată ajunge la plinătatea vieții creștine.

Foto: Takó István

În privința exercitării acestui drept și sarcini, școala are, în mod special, o importanță enormă. De aceea, ca episcop diecezan, în conformitate cu legile Bisericii mele am obligații importante în ce privește înființarea școlilor confesionale.

În acest sens, am cerut în ianuarie 2014, ca pe baza prevederilor legale în vigoare, să se reînființeze la Târgu Mureș gimnaziul romano-catolic care a avut o tradiție considerabilă în trecut.

În 2015 am semnat un protocol cu Ministerul Educației în care s-a stipulat că România consideră că, pe lângă  convingerile religioase, înființarea școlilor confesionale reprezintă o valoare, știind că educația religioasă îi ajută pe cetățeni în evoluția lor spirituală, morală și culturală.
Ne-a fost spre mare bucurie faptul, că în septembrie 2015 Liceul Teologic Romano-Catolic  și-a început activitatea și am văzut cu satisfacție că părinții, fără deosebire de confesiune, în mare număr și-au încredințat copiii spre a fi educați în cadrul acestei școli.
 

Totodată am constatat cu durere că în toamna anului 2016 a fost contestată existența acestei școli. Iarăși citez Codul nostru de Drept Canonic (canonul 797.): Părinții trebuie să se bucure de libertate adevărată în alegerea școlilor; de aceea, credincioșii trebuie să acționeze ca societatea civilă să le recunoască părinților această libertate și, respectând dreptatea distributivă, să o ocrotească chiar prin subvenții.

Chiar de aceea stăm aici, cu nedumerire în această piață, cu câteva zile înaintea începerii anului școlar. Căci Constituția României garantează în egală măsură dreptul la alegerea liberă a școlii ca și Codul de Drept Canonic al Bisericii. Guvernul României consideră o valoare reînființarea școlilor confesionale, totuși școala noastră reînființată de doi ani este acum împiedicată să funcționeze.
Noi cerem și acum ceea ce am cerut și am formulat deja la începutul anului 2014: școala noastră confesională să funcționeze cu respectarea prevederilor legale. Este vorba de o școală aleasă de părinți, în libertate, școală în care părinții văd asigurată educația adecvată a copiilor lor.

Avem încredere că Guvernul României care a recunoscut Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice ca Statut al Cultului Romano-Catolic – în care școala confesională este considerată o valoare, și care recunoaște dreptul episcopului diecezan de a iniția înființarea școlilor confesionale, care recunoaște dreptul părinților la alegerea liberă a școlilor – nu va trece cu vedere manifestarea voinței comune existentă și manifestată și acum, că această școală trebuie să existe și să funcționeze.

Dictatura comunistă a desființat și a interzis timp de peste 40 de ani școlile confesionale din Târgu Mureș. De la schimbarea regimului politic au trecut deja 28 ani. În acești 28 de ani s-a restabilit statul de drept, valorile renegate, desființate au ieșit din nou la lumină. A făuri valori este datoria și responsabilitatea fiecărui stat de drept. Școala noastră este o valoare pentru noi toți. Trebuie să ocrotim această valoare.

Trebuie să ocrotim această școală și pe toți aceia care luptă pentru această școală. Trebuie să apărăm drepturile credincioșilor noștri de a alege liber această școală; pe copiii care frecventează această școală, pentru că părinții lor au încredințat educarea lor acestei școli confesionale; pe directorul școlii care de zece luni este împiedicat în îndeplinirea sarcinilor sale; pe profesorii acestei școli care își îndeplinesc datoria în această școală cu aprobare bisericească.

Cităm pe Episcopul nostru de vrednică pomenire, Servul lui Dumnezeu, Márton Áron:             „ Aceasta nu este politică. Este vorba de viața noastră! Iar noi am primit dreptul la viață de la Bunul Dumnezeu. Onoarea noastră și responsabilitatea pentru soarta generației viitoare ne cer să protestăm pentru apărarea drepturilor noastre…”

Târgu Mureș, la 06.09.2017, miercuri la ora 18, la demonstrația din fața Prefecturii

+Jakubinyi György
arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia