Cine sunt frații mei?

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Meditația episcopului auxiliar emerit Tamás József

Alcătuirea arborelui familiei (arbore genealogic) nu este un obicei generalizat. Este pasiunea unora, care sunt interesați de originea lor, care doresc să afle mai multe despre înaintașii, strămoșii lor. Evangheliile au consemnat pentru noi și arborele genealogic al lui Isus. În mod interesant, în acest arbore genealogic nu sunt incluși doar aceia, care îi aparțin, ci și toți cei botezați. Însuși Isus, când i s-a spus că mama și „frații lui” doresc să vorbească cu el, a pus întrebarea în felul următor: cine este mama mea și cine sunt frații mei? Cel care îndeplinește voia Tatălui meu ceresc, aceia toți, sunt fratele meu, sora mea și mama mea (Mt 12, 46-50). De aceea este Crăciunul o sărbătoare așa de mare pentru noi, deoarece putem fi ai lui Isus. Să aparțin de el cu fericită bucurie!

Foto: Geréd Zsolt