Colecta de ziua Sfânta Elisabeta

CIRCULARA X. / 2021

Lăudat fie Isus Cristos!

În atenția tuturor Oficiilor Parohiale

La sediile lor

 

Nr.: 1482/2021

Colecta de ziua Sfânta Elisabeta

 

Dragi Preoți Confrați, dragi Credincioși!

În preajma sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, să ne amintim în mod activ de această sfântă, care este cunoscută și venerată în întreaga lume ca exemplu de slujire și iubire. Prin grija ei față de semeni, Elisabeta oferă un exemplu de urmat și pentru noi, avertizându-ne că grija față de ceilalți începe prin a acorda atenție, dar aceasta nu trebuie să se oprească la sentimentul de milă și compasiune, ci trebuie să se concretizeze în fapte.

Sărbătoarea Sfintei Elisabeta este un mesaj pentru noi, un îndemn, ca noi înșine să încercăm să transformăm în fapte tot ceea ce putem învăța din exemplul ei. În lumea noastră, care este lovită de diverse crize, trebuie să ne străduim ca pe lângă propriile noastre dificultăți și lupte, și în pofida lor, să vedem grijile și necazurile celorlalți, nevoile lor fizice și spirituale. Pandemia, prețurile în creștere la energie, situația politică și economică – sunt atâția factori care provoacă o tot mai mare divizare în lume. Noi creștinii trebuie să acordăm și mai multă atenție unii altora pentru a putea păstra și construi unitatea cu Dumnezeu și unitatea între oameni.

Viața noastră haotică de zi cu zi este plină de informații confuze, adesea triste și înfricoșătoare. Deși în realitate există foarte multe ocazii în care putem acorda atenție semenilor noștri, sunt puțini aceia care chiar o fac. Există totuși și persoane care, necondiționat oferă sprijin celor în nevoie în mod constant. În baza acestei bunăvoințe și a spiritului creștin, promovând unitatea, Asociația Caritas a Arhidiecezei noastre organizează tradiționala strângere de fonduri  de Sfânta Elisabeta, anul acesta pentru ajutorarea copiilor și tinerilor aflați în nevoie.

Anul trecut, 186.051 lei au fost donați în sprijinul fraților și surorilor noastre, persoane  în vârstă și bolnave, pentru care vă mulțumesc cu dragoste sinceră. Preacucernici preoți confrați și dragi credincioși, vă rog să ajutați şi în acest an inițiativa Asociației Caritas, în limita posibilităților. Epidemia, ca boală, nu prezintă o amenințare directă pentru generațiile tinere, dar indirect provoacă o serie de probleme în rândul acestora. Pornind de la dificultățile și privațiunile învățământului online, de la multe lipsuri și neajunsuri, până la pierderea membrilor familiei, poate chiar a părinților, mulți copii și tineri nevoiași aflați în dificultate au nevoie de atenția și ajutorul nostru.

Rog să depuneți donațiile obținute din colecta de Sfânta Elisabeta, programată pe data de 14 noiembrie a.c., în contul bancar al Asociației Caritas Alba Iulia, CIF: 4562770, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Alba Iulia, cont IBAN: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006, sau puteți să le predați la cele mai apropiate puncte de lucru Caritas.

Pe această cale, vă transmit de pe acum sincere mulţumiri pentru donaţiile făcute. Fie ca Dumnezeu să vă răsplătească pe toți pentru sacrificiul făcut, din bogăţia Harului Său.

Alba Iulia, 1 noiembrie 2021, Sărbătoarea Tuturor Sfinților

+Grigore 

arhiepiscop