Comunicat de presă – 9 septembrie 2017

 
Comunicat de presă – 9 septembrie 2017
 
În cadrul demonstrației de la Târgu Mureș, din 6 septembrie 2017, inițiată de Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania, am cerut autorităților competente funcționarea școlii noastre confesionale cu respectarea cadrului legal. Ne-am exprimat încrederea și speranța că guvernul țării nu va ignora această manifestare repetată a voinței colective, care cere cu insistență să existe Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. 
 
Luni, 11 septembrie clopoțelul va suna de intrare. Trebuie să ne bucurăm că elevii noștri – ai căror interes este prioritate pentru noi – vor avea unde să învețe. Bucuria noastră este însă umbrită de informația apărută în presă, conform căreia, ei nu vor începe anul școlar ca elevi ai Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Școala care îi așteaptă în băncile sale nu este cea pe care și-au ales-o în mod liber. Astfel, drepturile acestor elevi sunt lezate în mod fundamental, atât din punct de vedere al Codului de drept canonic cât și al celui civil. 
 
La propunerea Ministerului Educației Naționale, ISJ Mureș a arondat clasele școlii la Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" pe clase și nu ca structură. Astfel, referindu-se la decizia nr. 1385/2015 suspendată de către tribunal, ISJ Mureș a desființat școala noastră catolică. Cu această măsură ISJ Mureș și-a îndeplinit doar îndatorirea legală să asigure şcolarizarea elevilor. Solicitarea noastră nu a fost soluționată. Doar dreptul fundamental al copiilor noștri de a frecventa o școală nu a fost lezat. A fost lezat însă dreptul părinților și al copiilor de a-și alege școala în mod liber, în mod special prin interzicerea înscrierilor în clasele de început de ciclu prin hotărârea nr. 70/2017 a ISJ Mureș, anulată între timp de instanță. Din partea Ministerului, respectiv a ISJ nu a existat  nici măcar o încercare de a lua în considerare memoriul și declarațiile de intenție a celor 114 de părinți disperați de a înscrie copiii lor la Liceul Teologic Romano-Catolic. 
 
Din cauza lipsei de profesionalism şi ignorarea drepturilor omului am ajuns în această situaţie. Din această cauză au de suferit atât biserica noastră, copiii noștri, părinții lor cât și întreaga comunitate. În cazul în care organele de stat au intenționat ca această situație abuzivă şi anormală să fie doar una temporară, sperăm că ea nu va dura mult. Dacă există chestiuni juridice de clarificat, acest lucru trebuie făcut cu celeritate. Suntem parteneri în căutarea soluției juridice, nu-i lăsăm singuri pe cei care au optat pentru școala catolică. Tocmai din această cauză, cerem cu fermitate ca să nu se considere că această situație a fost rezolvată. După cum ne-am exprimat în mod repetat, școala catolică trebuie să funcționeze în clădirea care este proprietatea Bisericii Romano-Catolice. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci contractul de închiriere semnată cu autoritățile locale își pierde valabilitatea, ceea ce nu poate fi în interesul nimănui. 
 
Conform dorinței credincioșilor noștri din Târgu Mureș, care a fost manifestată în multiple forme, nu putem renunța și nu renunțăm la dezideratul, ca la Târgu Mureș să funcționeze Liceul Teologic Romano-Catolic.
 
Cluj-Napoca, 9 septembrie 2017
 
Dr. Jakubinyi György, arhiepiscop
președinte 
 
Dr. Holló László
președintele Consiliului de conducere