Dumnezeu adevărat și om adevărat

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Meditația arhiepiscopului emerit Dr. Jakubinyi György

Vineri 17 decembrie: Mt 1,1-17: Genealogia lui Isus Cristos.
Cuvintele Sfintei Fecioare Maria, care rezumă esența vieții sale, au fost rostite în momentul salutului îngeresc: "Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău". Apoi, prin puterea Duhului Sfânt, L-a conceput pe Fiul lui Dumnezeu și pe propriul ei Fiu. Ea a devenit Maica Domnului și a rămas fecioară pentru totdeauna. De aceea și genealogia Domnului Isus de la începutul Evangheliei după Matei este a Sfântului Iosif. El este tatăl adoptiv al Domnului Isus, tatăl familiei. Domnul Isus moștenește de la Sfântul Iosif titlul mesianic de Fiu al lui David și descendența regală după trup. Evanghelistul subliniază că genealogia are 3x14 membri, deoarece literele ebraice ale numelui personal David au valoarea numerică 14. Descendența davidică a Domnului Isus este de trei ori adevărată! Nașterea în trup a Domnului Isus dovedește că întruparea este reală, că Domnul Isus este Dumnezeu adevărat și om adevărat și că mântuirea este un principiu fundamental al sfintei noastre credințe.