Mânturea este împlinirea promisiunilor din Vechiul Testament

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Meditația arhiepiscopului emerit Dr. Jakubinyi György

Joi, 16 decembrie.

Domnul Isus a spus cea mai mare laudă despre Ioan Botezătorul: "nimeni dintre cei născuţi din femeie nu este mai mare decât Ioan (Botezătorul)". Chiar și cea mai frumoasă carte duhovnicească medievală, Imitațiunea lui Cristos, notează că Sfinților nu le place când ne certăm despre care dintre ei este mai mare decât celălalt. În Sfinți cinstim harul lui Dumnezeu, cu care - și a fost har! - au au colaborat. Cinstea adusă sfinților ne conduce la Dumnezeu, pe care îl venerăm, pe sfinți îi cinstim. Totuși, Domnul Isus adaugă la laudă: "Dar cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el". Mânturea este împlinirea promisiunilor din Vechiul Testament. Prin urmare, noul legământ îl va înălța și îl va împlini pe cel vechi. Aici ne întâlnim cu adevărata măreție a creștinismului nostru, prin harul lui DUMNEZEU.