„Neliniștită este inima noastră mereu, până când nu își va găsi liniștea în tine Doamne”

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Meditația episcopului auxiliar emerit Tamás József

„Eu sunt Domnul și nimeni altul” - răsună afirmația lui Dumnezeu în liturghia de astăzi. În urma acestei afirmații se acutizează istoria omenirii, deoarece oamenii au pus și continuă să pună idoli în locul lui Dumnezeu, și să-i adore ca pe dumnezei. Aceasta înseamnă însă tragedia ființei umane, fiindcă simbolic vorbind: încearcă să-și astâmpere setea cu o asemenea băutură, care-i provoacă o sete și mai chinuitoare. Deja înțeleptul antichității, Aristotel, mărturisea: „omul este o ființă flămândă de Dumnezeu”. Iar sfântul Augustin, care în vremea tinereții sale a mers el însuși până la capăt pe căile pierzaniei, scrie: „Neliniștită este inima noastră mereu, până când nu își va găsi liniștea în tine Doamne”. De aceea destinul nostru cel adevărat aici pe pământ este: a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu, și a ne pune în slujirea lui. La asta suntem chemați cu toții în acest timp preasfânt. Aceasta să fie și strădania mea principală.

Foto: Geréd Zsolt