Școala catolică din Târgu Mureș și-a depus planul de școlarizare

În dimineața aceasta a fost predat planul de școlarizare pentru anul școlar 2017–2018 de către consiliul de conducere al Liceului Teologic Romano-Catolic, însoțit de reprezentanții comitetului de părinți, la Inspectoratul Școlar Județean, fiind și înregistrat.

Acesta este un pas important în ce privește viitorul școlii. Faptul că directorul școlii nu își poate exercita funcția, a complicat procedeul de alcătuire a documentației – ne-a relatat Székely Szilárd, membru în consiliul de conducere. La cererea noastră, ne-a prezentat și procedura care se impune în această situație: O treime din corpul profesoral poate cere întrunirea consiliului profesoral. Apoi consiliul profesoral a luat o hotărâre privitoare la planul de școlarizare care trebuie aprobat cu o majoritate de cel puțin două treimi, și consemnat într-un proces verbal. Apoi corpul profesoral a trebuit să ceară (de asemenea cu o majoritate de cel puțin două treimi) întrunirea consiliului de conducere pentru a aproba planul de școlarizare. După ce planul de școlarizare propus de corpul profesoral a fost aprobat de către consiliul de conducere, s-a cerut și acceptul forurilor competente ale Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia. Apoi a urmat încărcarea planului de școlarizare cu termenul de 21 decembrie 2016 pe SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România).

Documentația depusă astăzi conține: cererea de convocare a consiliului profesoral, procesul verbal al acestuia, cererea de convocare a consiliului de conducere, procesul verbal aferent, aprobarea ecleziastică, documentul semnat de membrii consiliului de conducere prin care i se solicită ISJ aprobarea planului de școlarizare, precum și varianta listată a datelor încărcate pe SIIIR.

Conform declarației părinților din grupul Civili Pentru Școala Catolică ieri, marți, reprezentanții lor s-au întâlnit cu Horațiu Lobonț, director executiv adjunct, Direcția Școli, în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș care a spus că este căutat frecvent și de părinții din Școala Unirea, iar Consiliul Local își va depune în cursul săptămânii, proiectul rețelei școlare la Inspectoratul Școlar Județean.

Grupul de părinți a înregistrat o solicitare de date de interes public, prin care a cerut proiectul rețelei școlare propus de Consiliul Local. În urma unei discuții cu inspectorul școlar general Illés Ildikó, vor adresa o petiție către Ministerul Învățământului în vederea rezolvării acestei situații.

Dr. Holló László, profesor universitar din Cluj, președintele Comitetului Director al Statusului Romano-Catolic, ne-a declarat: „Celor preocupați de cauza în discuție, precum și celor sceptici le transmitem pentru a-i liniști: Fundația Status – ca întotdeauna își face datoria și acum în această situație aparent lipsită de perspectivă. În ciuda aparențelor contrare, cu sprijinul membrilor fundației noastre, precum și a multor persoane de bunăvoință și devotate cauzei lucrăm, poate nu foarte spectaculos, dar sperăm, cu atât mai eficient.”

Bereczki Silvia sa/ Vasárnap
Sursa: RomKat.ro