Secerișul este bogat

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Marți, 30 noiembrie 2021

Meditația arhiepiscopului Dr. Kovács Gergely

Sfântul Andrei și însoțitorii săi au fost invitați de Isus. Și ei și-au lăsat mrejele și L-au urmat. El ne cheamă la această misiune de salvare a sufletelor, pentru a propovădui Evanghelia cu credința și zelul apostolilor. În mijlocul preocupărilor noastre, trebuie să fim lucrători ai păcii și ai iubirii, în mod simplu, umil și autentic. El ne invită astăzi pentru că secerișul este bogat, dar lucrătorii sunt puțini.