Legfrissebb tartalmak

In our exibition You can see the requisites and objects that are closely linked to the visit of Pope Francis, the mass performed by the pope at Csíksomlyó!

Într-o expoziție virtuală vă prezentăm pe scurt câteva amintiri, obiecte folosite de papa Francisc și câteva daruri oferite sau primite în amintirea vizitei Sfântului Părinte la Șumuleu-Ciuc.

Virtuális kiállítás, amelyet a pápalátogatáshoz kapcsolódó, Ferenc pápa által a csíksomlyói szentmisén használt eszközökből és tárgyakból állítottunk össze!

A százötven éve született „Hol Szent Péter sírba téve” kezdetű mű igazi magyar alkotás. Ezzel köszöntjük és köszönjük meg Ferenc pápának, hogy egy évvel ezelőtt Csíksomlyón meglátogatott minket, egyben szentbeszéde néhány fontos mondatát is elismételjük, hogy jobban a szívünkbe véssük.

„A Szentlélek száll le rád” (Lk 1, 36) – mottóval szervezték meg az idei, különleges csíksomlyói fogadalmi búcsút, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A kegytemplomban, a világjárvány okozta megszorítások következtében szűk körben megtartott búcsús szentmisén részt vett Jakubinyi György ny. érsek, Tamás József ny. püspök, valamint a helyi papság és a ferencesek

„Szívem ujjong üdvözítő Istenemben” (Lk 1, 47). A Szűzanya öröméneke jut eszembe, amikor 2019. június 1-jére gondolok vissza, hisz a Gondviselés megadta azt a kegyelmet, hogy Szent Péter utódját, Ferenc Szentatya személyében, Csíksomlyón köszönthettük.

A szükségállapot lejárta után, május 15-ei kezdettel vészhelyzeti állapotot vezettek be az állami hatóságok. Ettől az időponttól kezdődően már szabadabban mozoghatunk, lehetőség van a szabadtéri misézésre és a szűk körben történő szentségkiszolgáltatásra. Reménykedünk abban, hogy rövid időn belül feloldják a vészhelyzeti állapotot is, így hitünk gyakorlása újra a megszokott módon, minden megszorító intézkedéstől mentesen történhet.

Bodor Attila gyulafehérvári teológiai tanár május 25-én online védte meg doktori dolgozatát és szerzett tudományos fokozatot a Pápai Biblikus Intézetben (Pontificium Institutum Biblicum) Izajás Pesitta-fordításának teológiai profilja. Az értelmező olvasatok vizsgálata című dolgozatával.

A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon Főtisztelendő Dr. KEREKES LÁSZLÓ szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüsökévé nevezte ki.

Főegyházmegyei imalánc a papokért/szerzetesekért