Legfrissebb tartalmak

Kerekes László segédpüspök Gyimesközéplokon az új egyháztanács beiktatásán vett részt március 14-én.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek orgonát szentelt a 11 órai szentmise keretében Lemhényben, 2021. március 14-én, majd utána meglátogatta a felújítás alatt álló ősi Szent Mihály-templomot, amire két község, Lemhény és Kézdialmás jelentős EU-pályázatot nyert a 2020-2021-es időszakra. A munkatelepi látogatáson részt vettek a két egyházközség képviselői is.

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét választotta dr. Kovács Gergely püspökké szentelése és érseki beiktatása időpontjául, helyszínéül pedig a gyulafehérvári székesegyházat. A jeles esemény első évfordulóját Gyulafehérváron, a járványügyi korlátozásokat szem előtt tartva, két részben: délben a papnevelő intézet dísztermében, délután pedig az érsekségen ünnepelték.

Catedra Sfântului Apostol Petru, 22 februarie a fost aleasă de către dr. Kovács Gergely pentru hirotonirea întru episcopat și înscăunare în Catedrala din Alba Iulia. Totul s-a întâmplat în urmă cu un an la data de 22 februarie 2020. Aniversarea a avut loc la Alba Iulia, având în vedere situația epidemiologigă: la orele 12 în sala Aula Magna a Seminarului major iar după masă în sala festivă a palatului arhiepiscopal.

Începe Postul Mare, perioada pocăinței, a pelerinajul spiritual, oferindu-ne tuturor posibilitatea de a ne căi de păcate și de a ne pregăti cu demnitate pentru a sărbători Sfintele Paște, Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

Elkezdődött a Nagyböjt, a bűnbánati időszak, a lelki zarándoklat, mely alkalmat ad mindannyiunk számára a megtérésre és arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak megünneplésére.

Istennek, egyháznak, teológiai tudományoknak szentelt élet 75 évéért adtak hálát Gyulafehérváron a papnevelő intézet nagytermében február 12-én du. 5 órától Jakubinyi György közvetlen munkatársai és az érseki központ papjai, valamint a papnövendékek.

Életének 81., papságának 54. évében, 2021. február 11-én, türelemmel viselt hosszas szenvedés után Balázs György c. esperes, nyugalmazott plébános visszaadta lelkét Teremtőjének.

1940. október 27-én született Kászonimpéren, tanulmányait szülőfalujában, a gyulafehérvári kántoriskolában és Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1967. április 2-án szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron püspök.

Dr. Kovács Gergely érsek vezetésével az érsekség munkatársai a mai napon a szokásostól eltérő módon imádkozták az Úrangyala imádságot. 1938. december 24-én XI. Piusz pápa Gyulafehérvár püspökévé nevezte ki Márton Áront, ezt követő évben február 12-én részesült a szentelés kegyelmében. Ezen jeles esemény 82. évfordulójáról történt megemlékezés az érseki palota udvarán boldog emlékű püspökünk szobra körül. Ugyanakkor papi hivatásokért is imádkoztunk, kérve Áron püspök közbenjárását igaz és hiteles papi hivatásokért Isten nagyobb dicsőségére.

A testvériség világnapja: február 4. - Egy lépés a párbeszéd kultúrájában

Ferenc pápa a béke követeként közös nyilatkozatot írt alá emberi testvériségről, a világbéke és a békés együttélés érdekében.