Felújítás előtt áll a múzeum - tárgyi adományokat várnak

Márton Áron püspök halála után személyes tárgyai javarészét (végrendelete értelmében) szétosztották a papok, papnövendékek között. E tárgyak közül néhányat (tintatartóját, írógépét, óráját, lábbelijét, a ravatalánál égő gyertyát, stb.) az elmúlt években a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumnak adományozták korábbi tulajdonosaik. Ezúton is köszönet érte!

Ha bárki őriz olyan, egykor a püspök úr tulajdonát képező tárgyat, amelyet (időszakosan vagy véglegesen) a Márton Áron Múzeumban kiállítana, jelezze telefonon vagy elektronikus levélben: Tel.: +4-0741-484.716, martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro

Ugyanakkor, ha bárkinek van a tulajdonában olyan, a Gyulafehérvári Főgyházmegye államosított egyházi iskoláiból 1948 előttről "megmentett" tárgy (jelvény, tankönyv, taneszköz, bizonyítvány, stb.), amelyet a Márton Áron Múzeumban kiállítana/elhelyezne, felajánlását szívesen veszik.

Márton Áron kezdőoldal 
Aktuális: hírek, események