Áron püspök nyomdokain, tizenötödik alkalommal

Július 2. és 4. között tizenötödik alkalommal került sor arra a zarándokútra, amelynek célja jobban és a lehető leghitelesebben megismerni Isten szolgája Márton Áron püspök életét, tanítását és életpéldáját. A Kovács Gergely atya, Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének posztulátora és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa által szervezett és vezetett zarándoklatnak főbb állomáshelyei: Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, Szászrégen, Máramarossziget, Kapnikbánya, Dés, Kolozsvár és Gyulafehérvár.

A gyulafehérvári főegyházmegye 17 településéről és Budapestről érkezett zarándokok minden korosztályt képviseltek: az Áron püspök által megbérmált nyugdíjastól a nagy püspökkel soha nem találkozó középiskoláig. Boldogemlékű püspökünknek a katolikus egyházon túlmutató tiszteletét tanúsítja a református zarándokok részvétele.

A zarándoklat napjai szerint három albumba csoportosított fényképek az alábbi linkekre kattintva tekinthetőek meg:
- Az első nap fényképei 
- A második nap fényképei 
- A harmadik nap fényképei 

*     *     *

Első nap, hétfő (július 2.)
Csíkdánfalva (szentmise); Csíkszentdomokos: szülői ház és plébániatemplom
– Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró útvonalon, Szászrégen megállóval, este megérkezés Máramarosszigetre

Második nap, kedd (július 3.)
– Máramarossziget: börtönmúzeum, szentmise (plébániatemplom), szegények temetője
– Kapnikbánya: plébániatemplom meglátogatása
– Dés: közös esti ima a ferencesekkel
– megérkezés Kolozsvárra

Harmadik nap, szerda (július 4.)
– Kolozsvár: szentmise
– piarista templom, Báthory-Apor líceum
– Gyulafehérvár: érseki palota, udvar és kert; székesegyház
– este visszaérkezés Csíkszeredába/Székelyudvarhelyre

Kapcsolódó:
A zarándoklat meghirdetése

Márton Áron kezdőoldal 
Aktuális: hírek, események