Körlevél IV. / 2018. április 23. (Páduai Szent anatal ereklyéi főegyházmegyénkben)

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Örömmel értesítjük Ft. Paptestvéreket, hogy előzetes egyeztetést követően, Páduai Szent Antal ereklyéi folyó év május 7. – június 15. között főegyházmegyénkbe is eljutnak.

A különböző helyek programját, és az ereklyék tiszteletének formáját az illetékes plébánosokkal egyeztettük.

A zarándoklat jelmondata: „Páduai Szent Antal a keresztény családok védelmezője és közbenjárója”.

Arra kérjük Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy a Szent Antal ereklye főegyházmegyénkben való tartózkodásának időpontjait közöljék a plébániákkal, hogy minden egyházközség a számára legalkalmasabb helyre és a legmegfelelőbb időpontban szervezhessen zarándoklatot.

A Konventuális Ferences Minorita Rend Szent Józsefről nevezett moldvai rendtartománya titkárának közlése alapján, az alábbi helyeken tisztelhetjük Páduai Szent Antal ereklyéit:

2018. május 11-én de. 8.00 – 14.00 óra között

Vajdahunyad–plébániatemplomban;

2018. május 11-én du. 15.30 – 19.30 óra között

Déva–II Páduai Szent Antal templomban;

2018. május 19-én du. 15.30 – 20.00 óra között

Marosvásárhely–Páduai Szt. Antal templomban;

2018. május 21-én du. 15.30 – 20.00 óra között

Kolozsvár–Szent Mihály templomban;

2018. május 22-én de. 09.00 – 14.00 óra között

Gyulafehérvár–Székesegyházban;

2018. május 22-én du. 15.30 – 20.00 óra között

Nagyszeben–Belváros;

2018. május 24-én du. 16.00 – 20.30 óra között

Csíksomlyói kegytemplomban;

2018. május 25-én de. 09.00 – 15.00 óra között

Brassó III.–Szent Kereszt felmagasztalása templomban

Szeretettel kérjük, hogy a templomi hirdetések keretében buzdítsák híveiket, hogy a Szent Antal ereklye zarándokhelyeinek valamelyikén, a közös ájtatosságon vegyenek részt.

 

 

Páduai Szent Antal

égi közbenjárására adja meg Isten mindazt, amire népünknek szüksége van!

Gyulafehérvár, 2018. április 23.

† György s.k. érsek