2018. / XI. KÖRLEVÉL (2018. november 1., Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtésre)

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Szám: 1737–2018.
Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtésre felhívás

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 18-án, vasárnap kerül sor. Ezúton kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel november 11-én, vasárnap, minden szentmisén, a hirdetési rovatban. Segítő közéműködésüket előre is köszönjük.

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Egy érdekes hasonlat szerint a nemzedékek élete homokóráéhoz hasonló. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homokszemnek sincs története a többiek nélkül.

Amikor a Szentírásban az idősek tiszteletéről olvasunk, vagy Isten negyedik parancsa alapján kötelességünknek érezzük figyelni a szüleinkre, kevésbé kerül kihangsúlyozásra, hogy nekünk nem azért kell tisztelnünk őket, hogy aztán minket is tiszteljen a minket követő nemzedék. Ez önmagában nemcsak kevés, hanem kifinomult önzés is. Az idős embert azért kell tisztelnünk, mert idősödő és törékeny testében egy lelket hordoz, amely Isten képmására teremtetett. Ez adja meg az ember méltóságát és ezért kéri Isten, hogy segítsünk máson. Ezzel a gondolattal forduljunk szépkorú testvéreink felé Szent Erzsébet gyűjtésünk kapcsán is ebben az évben és támogassuk lehetőségünkhöz mérten a Gyulafehérvári Caritas idős-programjait arra gondolva, hogy ők azok, akikkel a mi világunk kezdődött, és akik fontos láncszemek a mi személyes fejlődésünkben, ahogy a homokóra szemeinek hasonlata is utal erre.

Köszönetet mondok ezúton azért is, hogy minden évben figyelnek a társadalom peremvidékeire szorultakra. Ez tavaly sem volt másképp, amikor segélyszervezetünk gyermek-programjait segítették. Összesen 225.522 lej gyűlt be, Isten fizesse meg jótékonykodásukat.

A Tisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas szervezetünk idei kezdeményezését is. A folyó év november 18-ra tervezett Szent Erzsébet gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott RO46RNCB0003001569490006 sz. bankszámlájára utalni, hivatalos megnevezése:

Caritas Alba Iulia,
adóhivatali szám: CF. 4562770,

vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondok. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.

Gyulafehérvár, 2018. november 1-jén, Mindenszentek főünnepén.

† György s.k.
érsek