Nagyböjti és tavaszi papi lelkinapok programjai

A tavaszi papi lelkinapot (rekollekció) a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. dr. Kiss Endre teológiai tanár, lelkivezető, kanonok

            Téma: Papi lelkiség

–          Május 15-én, hétfőn          –    Kézdivásárhelyen

–          Május 16-án, kedden        –    Sugásfürdőn

–          Május 17-én, szerdán        –    Csíksomlyón

–          Május 19-én, pénteken   –     Székelyudvarhelyen

 

Második körben

Előadó: Ft. dr. András István teológiai tanár, rektor, kanonok

Téma: A papi hivatások felkarolása

–          Május 15-én, hétfőn          –    Tekerőpatakon

–          Május 16-án, kedden        –    Marosvásárhelyen

–          Május 17-én, szerdán        –    Kolozsváron

–          Május 19-én, pénteken     –   Gyulafehérváron

Főtisztelendő Paptestvéreimet arra bíztatom, hogy a lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot. Ismételten kérem, hogy vegyenek részt a teljes programon.

Köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkáért, a szervezésért és a paptestvérek biztatásáért. Egyúttal kérem őket arra, hogy kerületeikben szervezzék meg a nagyböjti lelkinapot. A rekollekciók lezajlásáról és a részvételről továbbra is jelentést kérek.

(részlet a 2023/I. érseki körlevélből)