Keresztút

A kolozsvári Nagyboldogasszony templomban másfél éve látható Korondi Jenő 14 stációs, bronz domborművekből álló Keresztútja. E Keresztút mentén Bereczki Silvia segítő nővér rövid elmélkedések és lelkiismeret-vizsgálatra indító kérdések sorozatát készítette el. Ez a "keresztúti ájtatosság" digitális formát öltött.