Többszörösen jeles ünnep Gyulafehérváron

A gyulafehérvári főegyházmegye  és a  székesegyház védőszentjének, Szent Mihály főangyal ünnepén az érseki központban búcsús szentmisét mutatott be Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspökével és több mint hatvan papjával, számos zarándok hívő részvételével.

Gyulafehérváron ez a nap többszörösen is jelesnek számít, hiszen a búcsú mellett más események is kötődnek hozzá: az harminckét évvel ezelőtt hunyt el Isten Szolgája Márton Áron hitvalló püspök, a gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat bezárásának 12-ik évfordulója, a Papnevelő Intézet Veni Sancte-ja és gyulafehérvári főegyházmegye új pasztorális évének, a Hit Évének megnyitása.

Az ünnepi szónok, Kovács Sándor kolozsvári kanonok-főesperes szentbeszédében kiemelte, hogy „székesegyházunk, melyet nevezhetnénk akár a hiteles krónikásunknak is, bátorít bennünket a kitartásra, a hűségre, megmaradásra, a szülőföldhöz való ragaszkodásra, s üzeni egész egyházmegyénknek: nem szabad megtorpannunk a jelen megpróbáltatásai miatt.”

A XVI. Benedek pápa példájára főegyházmegyénkben is Jakubinyi György érsek által ebben a szentmisében megnyitott Hit Évével kapcsolatosan a kanonok-főesperes elmondta, hogy „kedvező alkalom lesz arra is, hogy minden hívő mélyebben megértse, hogy a keresztény hit alapja egy eseménnyel, egy személlyel való találkozás, aki új horizontot nyit, s ezzel meghatározott irányt ad az életnek.” (A teljes szenbeszéd itt >>)

A szentbeszédet követően az érseki központ négy új elöljárója hivatalának kezdetén hitvallást tett: Varga Rezső főegyházmegyei vagyonkezelő, Nagy-György Attila rektor, Koncsag László nagyszemináriumi spirituális és László Rezső  kisszemináriumi prefektus.

A szentmise végén Horváth István gyulafehérvári kanonok-plébános Szent Mihály főangyal szerepét hangsúlyozta, majd kiemelten köszönetet mondott az Incze Sándor kántor vezette csíkszépvízi egyházközségi kórusnak, hogy elősegítette a szentmise hangulatának emelését.

Mint minden szentmise végén, így most is elhangzott Márton Áron püspök boldoggá avatásáért fohászkodó imádság. A  pápai himnusz és nemzeti ima után a papság a zarándokok kíséretével levonult a székesegyház kriptájába Márton Áron püspök sírjához.

Zsebe Márta, 2012. szeptember 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fényképezte: Popesc Mihăiţă, II. éves kispap