Szentmise Márton Áron emlékére Rómában

 SzentmiseMárton Áronról magyar nyelvű szentmisében emlékeztek meg 2012. október 16-án reggel 8 órától a vatikáni Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában. A szentmise elején Mons. Németh László, az olaszországi magyar hívek főlelkésze köszöntötte a megjelenteket. Koncelebráltak továbbá: Mons. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási eljárásának posztulátora, Arkadiusz Nocoń, az Istentiszteleti Kongregáció munkatársa, Tóth Tamás, a római Pápai Magyar Intézet rektora, a Rómában tanuló András István gyulafehérvári, Bodó Zoltán győri  és Szöllősi Tibor szabadkai egyházmegyés papok. A diakónusi szolgálatot a váci egyházmegyés Halász Péter töltötte be. A szertartáson részt vett Győriványi Gábor, Magyarország Szentszéki nagykövete, valamint jelen voltak Rómában tanuló szeminaristák, az Isteni Megváltóról nevezett nővérek, zarándokok.

A hét pap koncelebrálásával bemutatott eukarisztikus áldozatot Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vezette. A napi szentírási szakaszokból kiindulva, Márton Áron harmadik utódja szentbeszédében a hit és a hitből fakadó cselekedetek fontosságát hangsúlyozta, majd ismertette felidézte Márton Áron életútját, a fogság és a házi őrizet hosszú éveit.
Püspöki kinevezését 1938 Karácsonyán kapta, ezért látható címerében a betlehemi csillag, idézte fel Jakubinyi érsek. Címere központjában a csíki fenyő áll, amely töretlenül áll a legnagyobb viharban is, a sziklához tapadva. A nap és a hold székely szimbólumok. Püspöki jelmondata, "Non recuso laborem", nem csak azt jelenti, hogy "nem utasítom vissza a munkát", hanem azt is, hogy "nem utasítom vissza a szenvedést".
A szentmise végén közösen imádkoztak Isten Szolgája, Márton Áron püspök boldoggá avatásáért.

 

Fényképek: Tobias Tiltscher

*    *    *

Kapcsolódó anyag

Márton Áron püspökre emlékeztek Rómában a Román Akadémián

A Vatikáni Rádió híradása

A Vatikáni Rádió stúdióbeszélgetése Jakubinyi György érsekkel    

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események