Díjazták a Márton Áron emlékszoborra kiírt pályázatra beküldött alkotásokat

Márton Áron püspök emlékére az egykori székhelyén és kényszerlakhelyén (a gyulafehérvári érseki palota udvarán) a Gyulafehérvári Érsekség szobrot szeretne állítani. A műalkotás megvalósítására a Főegyházmegyei Hatóság meghívásos pályázatot írt ki, amelyre hét alkotó küldött be pályamunkát.  A kolozsvári Gergely Zoltán szobrászművész munkáját a zsűri díjazta és kivitelezése mellett döntött.

MÁRTON ÁRON EMLÉKSZOBOR PÁLYÁZATI MUNKÁINAK ELBÍRÁLÁSA

MÁRTON ÁRON püspök emlékére az egykori székhelyén és kényszerlakhelyén (a gyulafehérvári érseki palota udvarán) felállítandó szobor megvalósítására kiírt, meghívásos pályázatra hét alkotó küldött be pályamunkát.

A beérkezett pályamunkák szerzői:

Baróthi Ádám János (Szászrégen),
Bocskai Vince (Szováta),
Gergely Zoltán (Kolozsvár),
Kolozsi Tibor (Kolozsvár),
Kovács Tibor (Marosvásárhely),
Petrovits István (Sepsiszentgyörgy),
Szakáts Béla (Temesvár).

A beérkezett pályamunkák zsűrizésére 2012. december 17-én került sor Gyulafehérváron.

A zsűri bizottság tagjai:

Jakubinyi György érsek,
Bara Ferenc főesperes (Márton Áron egykori titkára),
Marton József egyháztörténész,
Gyarmathy János szobrász,
Kiss Levente szobrász,
Guttmann Szabolcs építész,
Tövissi Zsolt építész,
Márton Judit EMŰB (Egyházművészeti és Építészeti Bizottság) megbízottja.

PÁLYAMUNKÁK KIÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, DÍJAZOTTAK:

A beérkezett pályamunkák névtelenül (betűjelzéssel ellátva) kerültek a zsűri elé.
Az elbírálási szempontok között – az esztétikai és az élethűség mellett – hangsúlyos szerepet kapott a térbeli elhelyezés megoldása az érseki palota udvarán, valamint a püspök atya népéhez és híveihez való viszonyának képi megjelenése a térkompozícióban.

A zsűri mindezen szempontok figyelembe vételével az alábbi szobrászművészek munkáit díjazta:

I.   díj        Gergely Zoltán (Kolozsvár)

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

A pályamunka bemutatása

 

 

II. díj         Szakáts Béla (Temesvár)

Szakács Béla

III.díj         Baróthi Ádám János (Szászrégen)

Baróthi Ádám János

A zsűri az első díjazott munka kivitelezése mellett döntött.
E döntést a fenti javaslat formai megoldása alapozta meg, melyben szent életű püspökünk személyének, jellemének sikeres ábrázolása mellett, lehetőség adódik az udvar rangjának, szervezettségének emelésére, illetve a látogatók számára is egyértelművé válik a szobor és az udvar egysége.

A díjazott munka félkörben elhelyezett, jól arányított pad-architektúrájával módot ad az idelátogató zarándoknak Márton Áron püspök atya körébe helyezkedni, itt szemlélődni, fohászkodni, a püspökatya szellemével találkozni.

A gyulafehérvári érseki palota udvarára tervezett emlékszobor az érseki palota szellemi kisugárzását harmonikusan felerősíti.

A beérkezett pályamunkák:

Baróthi Ádám János (Szászrégen)

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

Baróthi Ádám János

 

 

 

 


Bocskai Vince (Szováta)

 

Bocskai Vince

 

 

Bocskai Vince

 

Bocskai Vince

 

Bocskai Vince

 

Bocskai Vince  

 

 


Gergely Zoltán (Kolozsvár)

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

Gergely Zoltán

 

 

Kolozsi Tibor (Kolozsvár)

Kolozsi Tibor

 

Kolozsi Tibor

 

Kolozsi Tibor

 

 

Kolozsi Tibor

 

 

Kolozsi Tibor

 

Kolozsi Tibor

 

Kolozsi Tibor

 

 

 

Kovács Tibor (Marosvásárhely)

Kovács Tibor

Kovács Tibor

 

Kovács Tibor Kovács Tibor

Kovács Tibor

Kovács Tibor

Kovács Tibor

Kovács Tibor

 

Petrovits István (Sepsiszentgyörgy)

Petrovics István

 

Petrovics István

 

Petrovics István

 

Petrovics István

 

Petrovics István

 

Petrovics István

 

Petrovics István  


Szakáts Béla
(Temesvár)

Szakács Béla

Szakács Béla

 

Szakács Béla

 

Szakács Béla

 

Szakács Béla Szakács Béla

Szakács Béla

 

 

 


A zsűrizés pillanatai képekben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat kiírása:

Márton Áron pályázati kiírás

Márton Áron püspök úr életének, személyének rövid ismertetése

Fényképek a tervezett szobor felállításának helyszínéről

Helyszínrajzok