Eseménynaptár - 2013 szeptembere

Harmadik felvételi szesszió a gyulafehérvári kisszemináriumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévben induló IX. osztályának még üresen maradt nyolc helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2013. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket – ugyanakkor még nem iratkoztak be más iskolába, vagy nem elégedettek a számítógépes elosztás adta továbbtanulási lehetőséggel. Előszeretettel várják azok jelentkezését, akik katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni, és/vagy akik papi hivatást is éreznek lelkükben, illetve a kántori oklevél megszerzéséhez szükséges képzésben szeretnének részesülni. (A kántorképzés opcionális, jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a fõegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. (A tanulóknak kényelmes bentlakást biztosítanak, napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – mindössze évi 1600 lejért, azaz havonta kb. 200 lejért.)

A harmadik szesszióban képességvizsgázni szándékozóknak augusztus 30-ig jelenteniük kell szándékukat plébánosuk, iskolai hitoktatójuk által a kisszeminárium igazgatóságán; a beiratkozás napja szeptember 2. (telefonon, faxon keresztül). A képességvizsgára kell személyesen megjelenni, amelynek időpontja: szeptember 3., kedd de. 11 óra. Aki már tett képességvizsgát az első szesszióban (más teológiai líceumban), de Gyulafehérváron szeretné kilencedikes tanulmányait megkezdeni – csupán át kell iratkoznia iskolánkba. Az érdeklődők bővebb információt találnak a www.gmgkliceum.ro honlapon, vagy a 0258–819869-es telefonon (munkanapokon 9–12 óráig). Lehetőség van magasabb osztályokba történő átigazolásra is - különbözeti vizsgával. (A GMGK igazgatósága)

 

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek elnökeinek és lelkivezetőinek őszi találkozója

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XIV. Találkozóját szeptember 2–4 között Tusnádfürdőn tartják a Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőegylet szervezésében Kovács Sándor erdélyi lelkivezető irányításával. A fórum mottója a hit évével kapcsolatos: „Tarts ki a hitben és őrizd meg tisztán lelkiismeretedet” (Tim 1,19).

A tusnádi nőegylet elnöke, Korodi Ilona, és lelkivezetője, Balázs-Hegedűs József gazdag és változatos programmal várja a nőszövetségek elnökeit és lelkivezetőit Erdélyből és a Partiumból. A fórum szentmisével kezdődik. Másnap Potyó Ferenc általános helynök Az igaz hitből élcímű előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd az elnökök évi tevékenységének beszámolói következnek. A programban szerepel még a közös kirándulás a Szent Anna tóhoz, séta Tusnádfürdőn, valamint közös vacsorák.A hit évében ez a találkozó újabb lehetősége a hit felmutatásának, megtartásának, átadásának. Jó alkalmat biztosít a közös elmélkedésre, imára, ugyanakkor teret enged a személyes beszélgetésnek, ismerkedésnek, a tapasztalatok átadásának és egymás bátorításnak. A találkozó szentmisével és az elnökök fogadalmának megújításával zárul. Szeretettel fogadják új nőszövetségek, nőegyletek jelentkezését!Az örömteli találkozás reményében szeretettel várják a jelentkezést augusztus 26-ig a következő címre: Asociatia Femeilor Romano-Catolice Sf. Mihail, 400095 Cluj, str. Iuliu Maniu nr.2., ap. 4., jud. Cluj; Fábián Mária, mobil: 0747532492, Molnos Sára, tel: 0264597153, mobil:  0723720782. Helyi szervező:Korodi Ilona, tel. 0266 335240, mobil 0741762422; L. Kis Szent Teréz Nőegylet, 535100 Baile-Tusnad, str. Oltului nr. 47, jud. Harghita.

 

Fiú_csapat_tábor

A ferences szerzetesek szeptember 5–8. között fiúcsapat tábort szerveznek 16–35 év közötti fiúknak, fiatalembereknek a kolozsvári ferences kolostorban. A tábor célja, hogy a résztvevők Assisi Szent Ferenc evangéliumi egyszerűségéből kiindulva a közös tevékenységek során megérezzék és megtapasztalják, miben áll a hiteles keresztény férfi öntudat. A ferences testvérekkel együtt arra is megoldást keresnek, hogy a táborban megélt és megértett tapasztalatokat miként tudják majd fejleszteni, alakítani magukban, miután visszatérnek otthonukba. A szállás ingyenes, az étkezést az otthonról vitt élelmiszerből oldják meg a résztvevők. Jelentkezni szeptember 1-jéig a http://ofm.ro/eferi/fiu_csapat2012 honlapon lehet vagy fr. Pantea Tibor kolozsvári ferences szerzetesnél: Mănăstirea Franciscană, 400112 Cluj-N., str. Victor Deleu nr. 4.; telefon: 0264-594377, 0746774701; e-mail: frtibi@gmail.com.
(http://ofm.ro/eferi/taxonomy/term/14)

 

Szeptember 8-án, vasárnap Kisasszony napja, Gyergyószentmiklóson délben 12 órakor az örmény templom búcsúját ünneplik, a búcsús szentmise ünnepi szónoka Laczkó Anaklét OFM.

Mária neve búcsú lesz szeptember 12-én, csütörtökön a kegytemplomban (szentmisék rendje: reggel 8, de. fél 11, este 7). Szeptember 15-én, vasárnap, Szent Kereszt ünnepén a szentmisék rendje: reggel 8, de. fél 11, este 7.

 

A Romániai Püspökkari Konferencia rendes őszi ülése

A Bákó megyei Luncani kármelita kolostor ad otthont a Romániai Püspökkari Konferencia rendes őszi ülésének. A szeptember 9-13 időszakra tervezett találkozó a püspökök közös lelkigyakorlatával kezdődik.

 

Mária-út konferencia Csíksomlyón

Az idén is megszervezik a Mária-út konferenciát, a Mária-út erdélyi kiépítését és népszerűsítését szolgáló háromnapos találkozót szeptember 12-14. között a csíksomlyói Jakab Antal Konferenciaközpontban.

Program >>

 

Felújították a marosjárai katolikus templomot

Az 1918-ban Szűz Mária neve titulussal épített marosjárai templomot az idén újították fel. A szeptember 15-én, vasárnap a du.1 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a renovált istenházát.

 

Tanévkezdés a gyulafehérvári magyar iskolában

A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum ünnepélyes tanévkezdését a gyulafehérvári székesegyházban tartják szeptember 15-én, vasárnap a de. 9 órakor kezdődő Veni Sancte szentmise keretében. A történelmi múltú tanintézmény a líceumi tagozat (teológiai osztályok) mellett rendelkezik óvodai, elemi és gimnáziumi szintekkel is. A helyi és környékbeli gyermekek magyar nyelvű oktatása színvonalának javítása érdekében az iskola a 2007/2008-as tanév kezdetével átvette a gyulafehérvári Caritastól az óvoda működtetését is, amely 2008-tól hosszú programmal is működik, a 2008/2009-es tanévben átvette a kislétszámú magyar tagozatot a helyi Vasile Goldiş Általános Iskolától, ugyanakkor megoldotta a környékbeli helységekből ingázó diákok utaztatását is. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az említett változások nyomán az óvodások/tanulók létszáma megduplázódott. Az iskola igazgatósága szeretettel várja a gyulafehérvári szórványban magyarul tanulni óhajtó gyerekeket az optimális feltételeket biztosító tanintézetbe.

 

Böjte Csaba és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar elôadása a Kultúrpalota 100. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozaton

Szeptember 16-án 18 órától a Kultúrpalota nagytermében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szólal fel Bethlen Gábor szellemében a kiegyezésrôl, a megbékélésrôl. Az est meghívottja a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar, akik egyházi és világi zenét adnak elô.

A Marosszéki Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kórus szovátai és felsô- nyárádmenti gyerekekbôl áll, létrehozói és vezetôi a szovátai Boldogasszony iskolanôvérek. Repertoárjukban egyházi és világi mûveket találni a reneszánsztól napjainkig. A kórus az európai kóruséletben elismert együttessé vált az utóbbi években, nemzetközi kórusversenyeken elsô díjat szerzett több alkalommal Magyarországon, Ausztriában, kórusfesztiválokra hívták meg Olaszországba, Szlovéniába és Németországba. Néhány napja érkeztek haza a németországi Wolfenbüttelbôl, az európai ifjúsági kórusmuzsika ünnepérôl. Kórusvezetôk: Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera iskolanôvérek.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Böjte atya missziója az árvák és rászoruló gyerekek megsegítése. Az alapvetô életfeltételeken kívül a gyerekek taníttatásával is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Több könyvet is írt, munkáját olyan filmek jelenítik meg, mint a Csillagösvényen 1-2. vagy az Utazások egy szerzetessel.

 

Emlékezzünk vértanúinkra! Papi zarándoklat

 

Szeptember 17–18. között Tamás József segédpüspök részvételével papi zarándoklatot tartanak Márton Áron püspök és tíz erdélyi vértanú nyomdokain Borbély Gábor apostoli protonotárius, kanonok, nyugalmazott főesperes kezdeményezésére a székelyudvarhelyi főesperesi hivatal szervezésében. A zarándoklat szervesen kapcsolódik a július elején megszervezett I. Márton Áron zarándoklathoz, méltó emlékezésként Ambrus György plébános (1), dr. Boga Alajos ordinárius (2), Bokor Sándor plébános (3), dr. P. Boros Fortunát OFM (4), Fekete János főesperes (5), Gajdátsy Béla rektor (6), Hajdu Gabriella OSU (7), Maczalik Győző püspök (8), Pálfi János plébános (9) és Sándor Imre ordinárius (10) vértanúkra. Valamennyien a kommunista rendszer kíméletlen egyházüldözése idején áldozták életüket Istenért, az egyházért, hivatásukért, 1952 és 1972 között. A zarándoklat programjából: szeptember 17., kedd: gyülekező reggel 9 órakor a székelyudvarhelyi főesperességen, indulás előtt hódolat és imádság a Szent Miklós-hegyi temetőben, a papok sírkertje előtt. Az útvonal: Székelykeresztúr: Gyárfás kúria (Petőfi Sándor és a magyar tisztek utolsó estjének színhelye); Fehéregyháza: Petőfi Sándor Emlékmúzeum megtekintése (utána ebéd Segesváron); Torda: dr. Erőss Alfréd címzetes püspökről való megemlékezés, szentmise a temetőben; Alvinc: esti ima a 10 vértanúra emlékezve (vacsora és éjszakai szállás); szeptember 18., szerda: a reggeli után indulás Gyulafehérvárra, reggel 9 órakor szentmise a székesegyházban, majd tisztelgés Márton Áron és Maczalik Győző püspökök, valamint a kriptában nyugvó főpapok és egyházi méltóságok sírjánál; majd visszautazás Székelyudvarhelyre.

 

 

Családként a plébánián

 

A gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja szeptember 20–22. között rendezi meg a XI. főegyházmegyei konferenciáját Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában. A közösségi apostolkodás jól látható példája a plébánia, amely az embereket összefogja és bekapcsolja az egyház egészébe. Fontos a papoknak és a világi krisztushívőknek együtt, szoros egységben dolgozniuk a plébánián, saját és a világ problémáit, az emberek üdvösségébe vágó kérdéseket közösen oldják meg. A konferencia célja ösztönözni a résztvevő családokat, hogy a hit évében és utána is beszéljenek hitükről. A hit gyümölcseként együtt kezdik majd el a főegyházmegye új pasztorális témáját: a plébánia évét. Cél, hogy aktívan vegyenek részt a plébániai közösség építésében, a szolgálatban, az evangélium örömhírének a hirdetésében ott, ahol élnek. A konferencia előadója Pál Ferenc Budapestről, előadásainak témája: Hogyan hiszek. Előadásában az is szóba kerül, hogy a plébánia mindenki otthona és a mások felé való szolgálat helye. A témát előadás, tanúságtételek, csoportos foglalkozások keretében dolgozzák fel. További információk a www.csalad.ro honlapon, az iroda@csalad.ro címen vagy a 0742–139380-as telefonszámon.

 

Szeptember 21-én, szombaton  Székelyudvarhelyen a Mallersdorfi Ferences Nővérek közösségében Sr. Rita tesz fogadalmat.

Családi nap Csíkszeredában

Szeptember 28-án először szervezett Csíkszeredában családi napot a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata. Szénégető István családreferens pap elmondta: „Demográfiai válságon megy át Európa, a magyarság, és a Székelyföld is. Egy nemzet úgy lehet erős, ha minél több házasságra épülő, keresztény családja van, amely harmonikus, elégedett és boldog. Ezért is fontos, hogy családbarát településen, államban éljünk.” (caritas-ab.ro)

A gyulafehérvári székesegyház búcsúja

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári főegyházmegye és székesegyház védőszentjének napján búcsús szentmisét tartanak az érseki székhelyen de. 11 órától. A szentmise keretében megemlékeznek arról, hogy harmichárom évvel ezelőtt hunyt el Isten szolgája Márton Áron hitvalló püspök. Hagyományosan ekkor nyitják meg ünnepélyesen a papnevelő intézetben is a tanévet, az új telógiai tanárok és elöljárók a liturgia keretében hitvallást tesznek. A liturgia keretében hitvallást tesz az intézmény új rektora, Dr. Holló László és András István filozófiatanár.