Tavaszi papi rekollekció programja

Ezúton értesítjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a tavaszi papi rekollekció programja az alábbi beosztás szerint alakul:

  1. Első körben:

            – Május 19-én, hétfőn                         –          Marosvásárhelyen;

            – Május 20-án, kedden                       –          Gyergyószentmiklóson;

            – Május 21-én, szerdán                       –          Csíksomlyón;

            – Május 22-én, csütörtökön                –          Székelyudvarhelyen.

  1. Második körben:

            – Június 16-án, hétfőn             –          Brassó–Szent Keresztben;

            – Június 17-én, kedden                       –          Kézdivásárhelyen;

            – Június 18-án, szerdán                       –          Erzsébetbányán;

            – Június 20-án, pénteken                     –          Gyulafehérváron.

Mindkét körben az előadó:

Ft. dr. Lukács Imre-Róbert teológiai tanár, bírósági helynök, plébános

Téma: A vegyes házasságban tett ígéretek megszegésének jogi következményei       

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek a részt a Paptestvérek; utána elvégezhetik a szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is. Ebéd előtt ejtsék meg az elkövetkező öt évre (2014. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra) szóló szenátorválasztást.

Ezzel kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük a Papi Szenátus újraválasztása címszó alatt.