Nt.

Pálfi János

szentszéki tanácsos
plébános
Adatlap
Születés helye és ideje: Máréfalva, 1951.10.17
Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1976.06.20
Teológiai tanulmányok: 1970-1976, SIS
Elérhetőség

Gyászjelentő
A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület és a Székelyszentkirályi Egyházközség és a rokonok nevében, a Jó Isten rendelését elfogadva tudatjuk, hogy 

Nt. Pálfi János

szentszéki tanácsos, plébános

    életének 64., papságának 39-ik évében, váratlanul, 2014. december 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
    1976. június 20-án szentelte pappá boldogemlékű Márton Áron püspök. Segédlelkész volt Csíkszentgyörgyön, mint plébános Vicén, Gyergyótölgyesen, Csíkszentgyörgyön, és Székelyszentkirályon szolgálta isteni Mesterét.
    2014. december 10-én, szerdán, délelőtt 11 órakor lelke üdvéért szentmisét mutatunk be a székelyszentkirályi templomban.
    Temetése 2014. december 11-én, csütörtökön, délelőtt 11 órakor lesz szülőfalujában. A máréfalvi templomban bemutatott gyászmise és szertartás után a máréfalvi temetőben helyezzük örök nyugalomra.  
A feltámadt Üdvözítő legyen örök jutalma!
Székelyszentkirály, 2014. december 9.
                                                                                   A Székelyszentkirályi Egyházközség és a rokonság
 
In memoriam Pálfi János >>

† Elhunyt. Elhalálozás dátuma: 2014/12/09