Marosvásárhely III., Szent Miklós, Kövesdomb

Szent Miklós püspök, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 540434 – Târgu Mureș, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 12., jud. Mureș
Web: www.mikulas.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. György Tibor, plébános, szentszéki tanácsos

A Kövesdombon 1970-től új tömbháznegyedet kezdtek építeni. Több mint kétévi utánajárással sikerült engedélyt szerezni egy lakás megvásárlására a Dobrogeanu Gherea u. 12. szám alatt kápolna céljára, ahol 1994-ig végeztek szentmisét és hitoktatást. Csak 1981-ben sikerült megszerezni a misézési engedélyt. Sipos Mihályné, szül. Novák Polixenia szerződéssel templom céljára az egyháznak adományozta házát és telkét – Dobrogeanu Gherea u. 20. szám –, azzal a kikötéssel, hogy halála után lehet azt használatba venni. 1989-ben sikerült az államnál jóváhagyatni egy új plébánia létesítését, amelyet a központi plébánia látott el. A templom megépítésére 1997–99 között került sor a Sipos néni telkén György Tibor lelkész vezetésével. 1997-ben a hívek adományából sikerült az alapot elkészíteni. 1998. május 13-án, külföldről érkezett segítséggel, letették a legelső téglát és december 24-én beköltöztek, hogy megünnepelhessék karácsony ünnepét. 1999-ben önerőből az utolsó simításokat is megtették. Jakubinyi György érsek szentelte fel 1999. december 5-én Szent Miklós tiszteletére, így a középkori plébániatemplom titulusa is felújítódott. Már 1981-ben sikerült egy 300 kg-os régi harangot szerezni, amelyet az erdőszentgyörgyi református egyháztól vásároltak meg. 1606 családból összesen  3064 lelket számlál az egyházközség. Ennyi ember 354 helységből vándorolt ide. A kövesdombi plébániához tartozik a Hidegvölgy is több száz roma lakójával. A plébánia ugyan próbálkozott azzal, hogy a plébánián külön hittanórát tartson a roma gyerekek részére, ám ez a próbálkozás nem bizonyult tartósnak. Ezért a plébánia 1972-ben megvásárolt egy lakást kápolnának. Elég hamar megadták a misézési engedélyt. Első helyi plébánosa ifj . Nagy József volt 1994–1995-ben, 1995-től György Tibor  lelkész végzi a hívek lelkigondozását.

Örökös szentségimádási nap: október 17.