Náznánfalva

Nagyboldogasszony, filia
Ellátó plébánia: Marosvásárhely VI.
Elérhetőség
Postacím: Nazna