Szentháromság

Szentháromság, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547251 – Troița, nr. 193., com. Gălești, jud. Mureș
Tel: 0265-586.041

Szolgálatot teljesít:

T. Balogh András, lelkész

Szentháromság először 1332-ben bukkant fel a pápai tizedjegyzékben de Sancta Trinitate néven. Az oklevelek a latinos nevet használták: 1412-ben Zenttrinitas, majd Zent Orontnas, sőt Szentrontás, az utóbbi valószínű, hogy a Sancta Trinitas magyaros elferdítése. Temploma 1332-ben épült. 1904-ben új hajót építettek hozzá. Érdekes díszítésű román stílusú keresztelőmedencéje valószínűleg a 12. századból származik. A hitújítás alkalmával a templom és környéke csatatérré vált az Ugron család vezette unitáriusok és a mikházi barátok által vezetett katolikusok közötti, a templomért folytatott harcokban. Ezért a templom és környéke elnéptelenedett, a falu lakosai három völgybe költöztek be: Lucsonba, Szurdokba és Nyárosba, a falu lakói mind a mai napig itt élnek. Végül a templom az unitáriusoké lett, amit véglegesen 1764-ben peres úton nyertek vissza a katolikusok. Ma a faluban három felekezet él: katolikus, református és unitárius. A katolikus iskolát 1870-ben építették, de a gyermekek nagy száma miatt még egy termet építettek az iskolához, majd 1908-ban egy újabbat, ahol a vallásos nevelés folyt. 1936-ban egy görög katolikus templomot épített az akkori hatalom, és erőszakkal rávettek kb. 30 családot, hogy áttérjen görög katolikus hitre. A plébánost, aki ez ellen tiltakozott, meghurcolták. 1948-ban mindent államosítottak, a papjukat, Bajkó Lászlót börtönbe zárták.
Bedén 1927-től van kápolna.
Székelybósban 1927-től van kápolna.
Nyomát első ízben 1513-ban jelentkezett oklevélben Monyath néven. 1603-ban Monyath alias Boldogasszonyfalva. Utóbbiból az tűnik ki, hogy a reformáció előtt Mária-temploma volt, amelyet, építésének időpontja alapján, az Árpád-kori templomok közé sorolnak. 1634-től az unitáriusoké lett. 1996-ban kaptak kápolnát a katolikusok.

Örökös szentségimádási nap: június 03.