Kászonújfalu

Szent Miklós püspök, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537236 – Casinu Nou, nr. 268., com. Plăieșii de Jos, jud. Harghita
Tel: 0266-333.131

Szolgálatot teljesít:

Ft. Veress Sándor-Levente, plébános

Kászonújfalu neve először 1477-ben jelent meg. 1567-ben Újfalu néven 36 kapuval jegyzik. 1614-ben 108 családfőt írtak össze. Az 1661-es tatárjárás megtizedelte a lakosságot. 1701-ben Szent Miklós tiszteletére egy fakápolnát épített Kovács Miklós, Szabó Miklós és Tima Miklós. Ugyanakkor önálló plébánia lett. Helyébe a hívek buzgósága folytán a 18. század első felében kőtemplom épült, amelyre 1768-ban kőtornyot is húztak. 1792-re nagyobb templomot építettek, amelyet 1796-ban Batthyány Ignác püspök szentelt fel. Orgonát Kolonics István épített 1886-ban. Kápolna is van Nagyboldogasszony tiszteletére. A falu tízeseinek nevei: Alszeg, Hermánszeg, Ajnád, Középszeg, Felszeg, Veresvész. 1721-ben 90 háztartása volt. Az 1719-es pestis áldozatainak száma 156, egy másik forrás szerint 207 személy. 1850-ben 1981 volt a lakosok száma. 1950-ben jegyezték a legnagyobb lélekszámot: 1982 személyt. Az utolsó hatvan év népességét nagyon viszszavetette az erőszakos kollektivizálás, mely a fi atal munkabíró családokat és a szabad ifjakat arra kényszerítette, hogy az addig is szűkösen termő földet elhagyják, városok, ipartelepek, gyárak felé siessenek, és ott keressenek munkát, megélhetést és otthont. Így a falu lakosainak száma nagyon visszaesett.

Örökös szentségimádási nap: május 08.