Gödemesterháza

Jézus Szent Szíve, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547575 – Stânceni, str. Gudea , nr.161., jud. Mureș
Tel: 0265-719.831

Szolgálatot teljesít:

Ft. Dávid Zoltán, plébános
Csíki Szilárd (önkéntes), kántor

1882-ben Maroshévíz fi liája volt 165 lélekkel. 1913-ban 435 lélekkel, Palotailván 406 és Ratosnyán 297 lélekkel. 1927-ben lett önálló plébánia. Lelkipásztoraik innen látták el Palotailvát, Ratosnyát, Nyágrát és Ratosnyatábort. A templom az 1890-es években épült. Plébániává szervezésekor megvásároltak egy régi lakást, amelynek helyére 1972–76-ban emeletes plébániát építettek Gergely Fülöp plébános idején. 2005–2008 között, Márton István plébános idején, Fekete Béla és Fülöp Klára magyarországi mecénások segítségével, Duff ek Tivadar budapesti belsőépítész tervei alapján, sok támogató révén és a hívek áldozatos munkája és adománya nyomán a gödemesterházi templom külsőben és belsőben egyaránt megújult, vele együtt pedig a közösség is: a szórványközösség példáját adta annak, hogy ha kevesen is vannak, mégis élni, létezni akarnak.
Nyágrán magánlakásban tartják a szentmisét.
Palotailván 1890 körül magánházban miséztek. Ezt a Bánffy grófok megvásárolták és 1936-ban kápolnává alakították. 1970-ben súlyos tűzkárt szenvedett és nagy javításra szorult. Ekkor kapta a szép Mária mennybemenetele oltárképet Gyergyóalfaluból. A régi családi házból átalakított kis templomot az összeomlás veszélye fenyegette, ezért 2008 augusztusában e kis közösség a teljes felújítás mellett döntött. Pályázatok, a helyi önkormányzat és a hívek adományából a templom újjáépült. 2008. október 25-én Tamás József segédpüspök megáldotta a megújult templomot.
Ratosnyán magánházban tartották a szentmisét. Kápolnája 1992–95 között épült, Szőcs Márton plébános idejében.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 17.
Szentmisék: vasár és ünnepnapokon: 10,30 órakor, hétköznap 8 vagy 18 órakor