Maroshévíz

Szent Péter és Pál apostol, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535700 – Toplița, str. Avram Iancu, nr. 2., jud. Harghita
Tel: 0266-342.993
Web: www.maroshevizirke.go.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. László Áron, plébános, szentszéki tanácsos
Molnár Árpád, kántor

Az 1800-as évek közepe után a fakitermelés miatt sokan a Gyergyói-medencéből és máshonnan is Maroshévízre telepedtek. Hamarosan igény támadt templomépítésre és a plébánia megszervezésére. A templom alapkövét 1867-ben tették le és 1869-ben már fel is építették. 1870 októberétől önálló lelkészség. Addig a gyergyóremetei plébániáról látták el. Ezzel a dátummal indult a római katolikus felekezeti iskola Fogarasy Mihály püspök támogatásával, és eredményesen működött 1948-ig, amíg államosították. Később lebontották és egy tömbháznegyedet építettek az iskola helyére és területére. A hívek lélekszáma fokozatosan növekedett. Volt olyan időszak, mikor elérte az 5000-et. Az 1989-es események után a hívek száma rohamosan csökkenni kezdett, részben a kivándorlás, részben a születések számának csökkenése miatt.
Székpatakon 1970-ben a hívek egy lakást vásároltak, és átalakították kápolnává.

Örökös szentségimádási nap: október 15.
Szentmisék: 8,30; 10,30; 19 órakor, hétköznap 8 órakor, máskor 19 órakor