Homoródalmás

Szentháromság, filia
Ellátó plébánia: Homoródkarácsonyfalva
Elérhetőség
Postacím: Merești