Székelypálfalva , plébánia

Szent Mihály arkangyal, Szent Mihály arkangyal,
Elérhetőség
Postacím: 537172 – Păuleni, str. Principală, nr. 25., jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Ft. Orbán Menyhért, plébános, szentszéki tanácsos
Bakos Árpád, kántor

A falu első említése a pápai tizedjegyzékben 1334-ből származik. A reformáció idején a falu fele unitárius lett. Kápolnájukat közösen használták, míg 1661-ben a vidéken dúló tatárok le nem rombolták. A hitújítást követően az unitáriusok lassan vissza tértek katolikus vallásukhoz, és Korond filiájaként létezett. 1777-től pedig saját papjukkal önálló egyházközséggé alakultak. Jelenleg a hívek lelkigondozását Farkaslakáról látják el.

Örökös szentségimádási nap: március 31.