Székelyszenttamás

Szent Tamás apostol, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537083 – Tămașu, nr. 41., jud. Harghita
Tel: 0366-505.117, 0723-748.762 (kántor)

Szolgálatot teljesít:

Ft. László István ifj., plébános
Sára Zoltán, kántor

A sematizmusok az egyházközséget „Parochia antiqua”-nak jegyzik. 1333-ban a pápai tizedjegyzék de Sancto Toma néven említi. Mint anyaegyház, hozzátartozott Kadicsfalva, Lengyelfalva, Fancsal, Ülke és Tibód leányegyházak. A főesperesi kerület egyik legrégibb egyházközsége. A reformáció alatt is kitartottak katolikus hitük mellett. 1617-ben a kiküldött új hitű lelkészt, Szászvárosi Gergelyt elkergették a faluból. A hívek lelkigondozását licenciátusok végezték. A ’89-es rendszerváltás után Oláh József plébános irányítása mellett Ülkében kápolnát építettek, amit 1997-ben Jakubinyi György érsek Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt fel. Rövid időn belül a kápolna melletti területet megvásárolták, s itt lett Ülkének saját temetője.

Örökös szentségimádási nap: március 10.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 12 órakor. Hétköznap 17 órakor.