Balázsfalva

Szentháromság, filia
Ellátó plébánia: Tür
Elérhetőség
Postacím: Blaj

Balázsfalva 1252-ben villa Herbord néven szerepel. 1313-ban villa Blasii, Herbord fiáé.
1252-ben Szent Márton tiszteletére szentelt templom állt, amely közös volt a két Szancsallal. A templom a 17. században elpusztult, amikor Saidi Achmed pasa lemészárolta a templomba menekült híveket. 1926-ban a Szentháromság tiszteletére kápolnát építettek.
1833-ban katolikus iskolát építettek, amelyet Lokody Gáspár második tanteremmel bővített és lakást épített a második tanítónak is. Lokody Gáspár többször volt börtönben, az 1940-es években (1934–47), és a kommunista rendszer alatt is. Ő építtette 1936-ban a kultúrházat.
Itt lakott Apafi Mihály fejedelem. 1737-ben a görög katolikus püspöké lett a kastély. Ebben a kastélyban lehetett a reformátusok kápolnája a reformáció után.
1938–39-ben papilakot építettek. Ebben kapott helyet 1946-ban a magyar állami gimnázium, amely 1947–48-ban Tatai József lakásában működött.
Katolikus elemi iskola is volt, amelyet azonban 1948-ban államosítottak, majd városrendezés címén lebontották. A telekkönyvi adatok alapján a kis kápolna területe mind a mai napig a román állam tulajdona.
A hívek nagy része hagyományos vallásosságát éli, különösen a görög katolikusok, akik a kommunizmus idején itt találtak menedéket. Mára már talán inkább kényelmi szempontból szentmisére a római katolikus kápolnába járnak, de a görög katolikus egyházhoz tartozónak vallják magukat.

 

Örökös szentségimádási nap: január 08.