Medgyes

Szeplőtelen Fogantatás, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 551034 – Mediaş, str. M.Viteazul, nr. 44., jud. Sibiu
Tel: 0269-841.904
Fax: 0269-841.904

Szolgálatot teljesít:

Ft. Babota Tibor, lelkész, szentszéki tanácsos
T. Pál Áron, segédlelkész
Ștefan Tünde-Mária, kántor

1267-ben Mediesy néven írták. Plébániájának építését 1146-ra teszik. 1282-ben Ádám volt a plébános. A plébániatemplom 1447-ben épült Szent Margit tiszteletére. 1410-ben a ferencesek templomot és kolostort építettek. Közelében állott a Szent Erzsébet-kápolna, amely szintén a ferencesekhez tartozott. A reformáció idején a szászok lutheránusok lettek, a ferenceseket kiűzték a városból, a templom pedig raktár lett. A 18. század elején a katolikusok a maguk számára is templomot követeltek. A raktárnak használt egykori ferences templomot és kolostort kapták vissza 1721-ben Hugó Damián De Virmont gróf és katonai kormányzó közreműködésével. Ugyanekkor plébániát szerveztek a ferencesek visszatelepítésére. 1951-ben a ferenceseket elhurcolták, a kolostort államosították. Egyházmegyés papok látták el a plébániát 1967-ig, 1967–1985 között vegyesen. 1998-ban Harai Pál esperes-plébános Szent István tiszteletére templomot és Kolping központot épített a külváros tömbháznegyedében. A ferencesek Medgyesen 1722-től elemi iskolát is vezettek az 1948-as államosításig. A piaristák is működtek itt 1741–89 között. Gimnáziumot tartottak fenn, ebben a gimnáziumban tanított Dugonics András (1970–1818), az első magyar regényíró.
Somogyom a középkorban önálló katolikus plébánia volt. A település 1317-ben Sumugum néven szerepelt. A szászok kivándorlása után a templom romos állapotba került. A katolikusok Gál János házi kápolnájában vettek részt szentmisén, 1791-től helyi lelkész útján. 1822-ben építettek templomot Szent László tiszteletére.

Lélekszám: 1182
Örökös szentségimádási nap: augusztus 14.