Gyergyószentmiklós - örmény szertartású plébánia

Kisboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535500 – Gheorgheni, P-ța Petőfi Sándor. nr. 4., jud. Harghita
Tel: 0266-361.517
Web: www.gyergyoiormenyek.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. drd. Gál Hunor, örmény plébános
Biró Zsolt-Imre, kántor

Az örmények 1688-ban telepedtek le Gyergyószentmiklóson. Kezdetben bérbe vett magánházakban tartották az istentiszteleteket. Ferenczy György római katolikus főesperes-plébános 1613-ban egy régi kápolnánál az idegeneknek temetőt létesített. A kápolna 1450 körül épült, gótikus stílusban. 1698-ban az idegenek temetőjét Szebeléki Antal püspöki helynök az örmények rendelkezésére bocsátotta. A kápolnát 1712-ben 120 aranyforintért vásárolták Mártonff y György erdélyi püspöktől. Helyére a gyarapodó örmény közösség számára egy nagyobb templomot építettek, de amikor ez is szűknek bizonyult, 1729-ben kijelölték az új templom helyét. A templom főbejáratának jobb oldalán örmény tábla jelzi, hogy az 1688-ban letelepedett gyergyószentmiklósi örmény közösség 1733-ban felépítette jelenlegi barokk stílusú templomát, amelyet 1772. augusztus 24-én szentelt fel Bajtay Antal erdélyi püspök Szűz Mária születésének tiszteletére.
A templomot lőréses várfal veszi körül – ahol most a tizenöt állomást ábrázoló keresztúti képeket helyezték el. A Petőfi tér 4. szám alatt áll a plébánia impozáns épülete, amelynek telkét 1768-ban vásárolták meg. A plébánia udvarán 1780-ban kántori lakást és a telek végén harangozói lakot építettek. A plébánián érdekes könyvtár, a templomban pedig számtalan műkincs bizonyítja az örmények vallásosságát és kultúra iránti szeretetüket.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 15.