Zabola

Szent Kereszt felmagasztalása, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 527190 – Zăbala, nr. 474., jud. Covasna
Tel: 0267-375.091

Szolgálatot teljesít:

T. Fekete Tamás, lelkész
Benedek Elek, kántor

A település 1466-ban jelenik meg oklevelekben, de feltételezhető, hogy a 12. század végén jött létre. Elképzelhető, hogy az első templom kisebb, román stílusú lehetett. A 14–15. században építették a ma is álló vártemplomot. Valamikor a 16. század második felében a falu lakóinak nagy része református hitre állt át, a templomot is elvették. A római hitben maradt Mikes grófi család patronálta a helybeli katolikusokat: többnyire ferences barátok tevékenykedtek udvarukban, és 1730-ban kápolnát is építettek ugyanitt. Ennek késő reneszánsz oltára került később a Székely Nemzeti Múzeumba. Egyházi szempontból a helybeli katolikus közösség a 16. század második felétől az imecsfalvi plébániához tartozott. Új templom építésére 1860-ban került sor, részben az udvari kápolna használhatatlan állapota, részben a katolikus hívek számbeli növekedése miatt. A gróf Mikes Benedek ajándékozta telken a grófi család, Haynald és Fogarasy erdélyi püspökök, valamint a helybeli, pávai és kovásznai hívek adományából épült mai templomot 1862-ben  szentelték fel. 1990-ben bővítették. A plébániaépület szintén a Mikes család adománya volt, 1984–1990 között építették újra. 1922-től ismét önálló plébánia.
Zabolán született gróf Mikes János szombathelyi püspök (1876–1945).

Örökös szentségimádási nap: november 20.