Kolozsvár - Kerekdomb

Jézus Szent Szíve, helyi lelkészség
Elérhetőség
Postacím: 400235 – Cluj-Napoca, str. Corneliu Copoșu, nr. 40, jud. Cluj
Tel: 0264-435.214

Szolgálatot teljesít:

Ft.Msgr. Jakab Gábor, plébános, pápai káplán, szentszéki tanácsos
Jakab Endre, kántor

Az egyházközség 1943-ban épült templomával egyidős, tehát mindössze 66 éves. Kezdetben Ébner Jenő, utána Vértes László, majd később Ábrahám Miklós, és rendre Simon Tamás, Csiby Károly végeztek papi szolgálatot. 1968 óta pedig Jakab Gábor a felelős lelkipásztor. Lélekszám tekintetében vészesen sorvadó a közösség. A Krisztushívők nagy részét az évtizedek során kikísérték a különféle helyi temetőkbe, jelentős részük elvándorolt az anyaországba és a tengeren túlra, mely folyamat máig sem állt le teljesen. Ugyanez a helyzet a filiákban is.
A közelebbi jövőben viszont Kajántón növekedni látszik majd a lélekszám,  amenynyiben az egyházközségtől jelképes áron földterületet (2 ha) vásárolt fi atal családoknak összesen 37 személy) sikerül házat építeniük és letelepedniük. Reményeink szerint Kajántó akkor „feltámad halottaiból”.

Örökös szentségimádási nap: december 23.