Retteg

Nagyboldogasszony, filia
Ellátó plébánia: Vice
Elérhetőség
Postacím: Reteag